Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ligeløn

 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 blev CO-industri og Dansk Industri enige om at indarbejde ligelønsloven i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Det betyder, at alle sager om uligeløn på industriens område fremover skal køre i det fagretlige system og ikke ved de almindelige domstole.
Overenskomstparterne blev også enige om at oprette et ligelønsnævn, der skal behandle uoverensstemmelser om ligelønsreglerne. Hvis der ikke kan opnås enighed ved den indledende fagretlige behandling, vil ligelønssagen fremover blive afgjort i dette nævn.
Kampen for ligeløn er nu en del af det almindelige faglige arbejde.