Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

TekSam Årsdag 2023

Deltag i TekSams årsdag og få inspiration til hvordan jeres samarbejdsudvalg kan forebygge stress og styrke trivsel.

TekSam Årsdag 2023 program og invitation

Her kan du se hele programmet og oplægsholderne til TekSams Årsdag 2023.

Effektiv forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen er en forudsætning for medarbejdernes trivsel og virksomhedens produktivitet.


Stress kan have alvorlige konsekvenser for medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Ved at prioritere stressforebyggelse kan der skabes et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og udvikles og oplever større jobtilfredshed, motivation og engagement.


Et højt stressniveau hos medarbejderne reducerer også virksomhedens muligheder for at skabe resultater. Ved at skabe og fastholde et sundt psykisk arbejdsmiljø og reducere stressniveauerne kan virksomheden bedre sikre produktiviteten, forebygge sygefravær og få et mere bæredygtigt samarbejde om at realisere virksomhedens mål. Samarbejdsudvalget kan og skal spille en vigtig rolle, når det gælder om at planlægge og implementere tiltag, der kan styrke trivslen og forebygge stress hos ledere og medarbejdere.


Samarbejdsudvalget kan bidrage til at optimere rammerne for samarbejde og trivsel, herunder i forbindelse med organisering og tilrettelæggelse af arbejdet, når større forandringer er på dagsordenen, og når der skal formuleres personalepolitikker og retningslinjer for håndtering af stress på arbejdspladsen.


Til at inspirere dialogen i samarbejdsudvalget har vi inviteret førende eksperter og praktikere, som hver især giver deres bud på, hvordan vi effektivt samarbejder om forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen – til glæde for både medarbejderne og virksomheden. 

03
oktober 2023 8:30 - 16:00
Tilmeldingsfrist: 29. september 2023
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense
Tilmeld dig her