Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg
  • Overenskomst
  • Samarbejde
  • Arbejdsmiljø
  • Tillidsvalgte
  • CO-Magasinet

Topmøde for bestyrelsesmedlemmer

Topmødet for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 2020.

Hent invitation som PDF

08.30 – 09.00: Ankomst og morgenkaffe

09.00 – 09.10: Velkomst v/ områdeleder Dennis Jensen

09.10 - 09.15: Program v/ Frederik Gjern Sørensen

09.15 – 10.25: Konkurrenceevnen er død – længe leve eksportevnen! 
v/ Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet
Professor Philipp Schröder har både været medlem af konkurrencerådet og disruptionrådet og er en af Danmarks ledende forskere i international økonomi. Schröder vil præsentere den nyeste forskning inden for eksportindustrien på de globale markeder og forsøge at afdække, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Hvad kendetegner eksportindustriens vindere? Kan det betale sig at flytte produktionen hjem til Europa?

10.25-10.40: Kaffe

10.40 – 11.40: Aktuelle sager mod medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
v/ Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, Advokat, Lind Advokater
Hvad kan en domstol holde medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ansvarlige for? Mads Bendix Skelbæk-Knudsen vil i sit oplæg kommentere på dommene i de aktuelle konkurssager om Amagerbanken, Roskilde Bank og ebh bank, hvor han selv har ført nogle af sagerne for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I oplægget vil vi få belyst nogle af de konkrete dilemmaer, man træffer i bestyrelsesarbejdet, og hvor man skal træde varsomt.

11.40 – 12.00: Bestyrelsesmålingen 2019/2020
v/ Frederik Gjern Sørensen, CO-industri
Som noget nyt har CO-industri introduceret den årlige bestyrelsesmåling, der skal danne grobund for en målrettet indsats for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Spørgeskemaet kan besvares her
Frederik Gjern Sørensen fra CO-industri vil gennemgå besvarelserne og fremhæve relevante pointer.

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.15: Workshops

Workshop 1: Fra kortsigtede beslutninger til langsigtet virksomhedsledelse
v/ Niels Henriksen, ledelses- og bestyrelsesrådgiver, Make It Better Consulting
Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan man ofte stå i et dilemma mellem det, som vil være bedst for virksomheden på kort sigt og dermed ens kollegaer, og det som kan sikre virksomhedens langsigtede udvikling og vækst. Niels Henriksen er en erfaren ledelsesrådgiver og faciliterer bestyrelser og ledere i strategisk udvikling og operationel drift. Deltagerne bliver introduceret til, hvilke former for transaktioner der er på spil i bestyrelsesrummet, som kan oversættes til deres egne virksomheder samt dialog om, hvordan I kan agere som bestyrelsesmedlemmer i dilemmaerne mellem kort og lang sigt.

Workshop 2: Cirkulær økonomi som innovationsstrategi
v/ Michael Søgaard Jørgensen, lektor ved Aalborg Universitet
Michael Søgaard Jørgensen arbejder hands-on med cirkulær økonomi. Workshoppen vil omhandle forlænget produktlevetid, øget indsigt i brugererfaringer, redesign af produkter samt etablering af produkt-/servicesystemer med for eksempel udlejning og tilbagetagning af produkter som elementer i en virksomhedsstrategi for cirkulær økonomi.  Der vil blandt andet være fokus på, hvordan sådanne strategier påvirker virksomhedens forretningsmodel.

Workshop 3: Bliv valgt til selskabets bestyrelse
v/ Frederik Gjern Sørensen, CO-industri
CO-industri afholder igen i år inspirationsworkshoppen, hvor det forklares, hvordan man aktiverer ordningen med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Kom og lær om valgreglerne, valgudvalget, rettighederne, ansvaret og beskyttelsen.

14.15 – 14.45: Kaffe og kage

14.45 – 16.00: Hvad skal bestyrelsen være særligt opmærksom på i forbindelse med udøvelse af skøn ved aflæggelsen af årsrapport? Herunder øvrige fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen
v/ Henrik Steffensen, partner i PWC
Henrik Steffensen er tilbage på topmødet i et nyt format, hvor det vil blive kortlagt, hvilken betydning udøvelse af skøn har på årsrapporten samt hvilke regnskabsmæssige områder, bestyrelsen i den forbindelse særligt skal være opmærksom på – herunder i relation til eventuelle modsatrettede interesser mellem bestyrelsen og den daglige ledelse. Øvrige forhold om blandt andet måltal og politikker for det underrepræsenterede køn vil også blive berørt.

16.00: Evaluering og tak for i dag
 

VIL DU VIDE MERE?

10
marts 2020 8:30 - 16:00
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2020
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense
Tilmelding her