Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

CO-industri og DI indgår aftale om force majeure og COVID-19

Organisationsaftale beskriver, hvordan medarbejdere er stillet, hvis de bliver hjemsendt som følge af COVID-19 og Industriens Overenskomsts opsigelsesbestemmelser.

Organisationsaftale force majeure COVID-19

CO-industri og Dansk Industri har henover de seneste dage drøftet en række forskellige tiltag, som skal afhjælpe den øjeblikkelige situation, der følger af udbruddet af COVID-19.

På den baggrund er der indgået en organisationsaftale ”Vedrørende force majeure og hjemsendelse efter Industriens Overenskomst grundet COVID-19 udbruddet”, hvor det fremgår, hvordan hjemsendte medarbejdere er stillet.

CO-industris næstformand Mads Andersen siger om organisationsaftalen:

"Den aftale, der er indgået mellem CO-industri og Dansk Industri, er lavet med baggrund i de hjemsendelsesbestemmelser, der allerede er om force majeure i Industriens Overenskomst. Nu har vi præciseret udmøntningen. Med aftalen stiller vi medarbejderne bedst muligt i denne ekstraordinære situation. Formålet er, at virksomhederne fastholder ansættelsen af medarbejderne under en eventuel hjemsendelse, og når krisen fortager sig, skal virksomhederne tilbyde hjemsendte medarbejdere at genoptage deres arbejde. Det er det særlige i denne aftale.

Jeg vil samtidig understrege – og det er også aftalt med DI, at vi først og fremmest vil have virksomhederne til at benytte sig af Trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, som blev indgået i weekenden. Er der virksomheder, der ikke falder inden for rammerne af trepartsaftalen, vil vi også sikre de medarbejdere de bedst mulige betingelser. Det gør vi med denne aftale".

Aftalen gælder foreløbigt frem til og med den 13. april 2020.