Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Få hjælp til aftalt uddannelse

To konsulenter - her Annette Carlsen - er i fuld gang med at rykke ud og hjælpe virksomheder i industrien med at få sat gang i aftalt uddannelse.

To konsulenter fra CO-industri og Dansk Industris nye opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste er nu gået i gang med at rejse rundt i landet for at hjælpe virksomheder i industrien med at komme i gang med aftalt uddannelse.

Konsulenterne skal være med til at udbrede kendskabet til aftalt uddannelse og hjælpe virksomhederne med at få styr på uddannelsesmuligheder, uddannelsesplaner, støtte gennem Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) og godtgørelse gennem det offentlige system.

Konsulenterne vil opsøge virksomheder, der endnu ikke er i gang med aftalt uddannelse, og inspirere dem til at tage fat på efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Men virksomhederne kan også selv booke et dialogmøde med konsulenterne, hvor de kan få vejledning og sparring til at tage hul på aftalt uddannelse.

Konsulenttjenesten består af to erfarne profiler inden for industrien. Annette Carlsen er uddannet klejnsmed og har tidligere været virksomhedskonsulent og afdelingsleder på Syddansk Erhvervsskole, mens Finn Brøndum er tidligere uddannelseschef på Grundfos. Han er desuden faglært elektroniktekniker og har siddet i Industriens Fællesudvalg og flere udviklingsudvalg, herunder Industriens Uddannelse.

 

200 millioner til uddannelse

Muligheden for at få støtte til aftalt uddannelse på virksomheden blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017 og løber overenskomstperioden ud, altså til 2020. CO-industri og Dansk Industri har i den periode sat 200 millioner kroner af til aftalt uddannelse. Målet er at løfte ufaglærte til faglært niveau og give faglærte og funktionærer mulighed for at videreuddanne sig. I modsætning til selvvalgt uddannelse får medarbejderne deres sædvanlige løn under uddannelsen, mens arbejdspladsen modtager tilskud fra IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond).

 

Aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse skal, som ordene antyder, aftales på arbejdspladsen - typisk i uddannelsesudvalget eller i samarbejdsudvalget. Og der skal være lokal enighed om, at virksomheden kan ansøge om støtte til aftalt uddannelse.

For at få støtte til uddannelse skal uddannelsesaktiviteten også være fastlagt i den uddannelsesplan, som er aftalt mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. I de kalenderår, hvor medarbejderen deltager i aftalt uddannelse byttes selvvalgt uddannelse til aftalt uddannelse i forholdet en til en. Det vil sige, at hvis der et år bruges en uges uddannelse på aftalt uddannelse, så overføres der automatisk en uges ubenyttet uddannelse til det følgende kalenderår, hvor den kan bruges til selvvalgt uddannelse. Det er altså stadig muligt at gøre brug af selvvalgt uddannelse i de år, hvor medarbejderen ikke deltager i aftalt uddannelse.

Ved aftalt uddannelse er det muligt at få støtte til for eksempel ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse samt støtte til erhvervsuddannelser for voksne og udvalgte AMU-kurser.

Det er også muligt at få støtte til udvalgte akademiuddannelser og udvalgte moduler på diplomuddannelser på videregående niveau.

Læs mere om, hvordan I kommer i gang med aftalt uddannelse på vores faktasider.

I overenskomsterne er aftalt uddannelse beskrevet her:
Industriens Overenskomst § 44, stk. 4 
Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 4
Organisationsaftaler: Industriens Kompetenceudviklingsfond punkt 11 samt protokollat ”Kriterier mv. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse”, og protokollat ”Støtte til kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse”.

 

Selvvalgt uddannelse

Samtidig er det stadig muligt at tage selvvalgt uddannelse, som er en unik mulighed for at tage to ugers efter- og videreuddannelse næsten gratis. Det er dog ikke muligt at tage selvvalgt uddannelse i samme år, som man er på aftalt uddannelse.

Den enkelte medarbejder bestemmer selv, hvilken uddannelse han eller hun vil tage, så længe uddannelsen er relevant for beskæftigelse omfattet af overenskomsterne og fremgår af den lange positivliste over uddannelser, IKUF giver penge til. Det er også muligt at søge kurser uden for positivlisten, hvis det er relevant for beskæftigelse omfattet af industriens overenskomster.

Alle ansatte i industrien med mindst seks måneders anciennitet har ret til to ugers betalt uddannelse om året, og de kan opdeles i timer eller dage. De to ugers uddannelse kan spares op, så man for eksempel kan få seks ugers uddannelse, hvis man ikke har brugt sin uddannelsesret de foregående to år.

Medarbejderen kan få betalt kursusgebyr og materialeudgifter samt eventuel støtte til transport ved uddannelse i fritiden, som aftenkurser og fjernundervisning. Det gælder også for lærlinge og elever. Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) betaler desuden 85 procents lønkompensation.

 

Du kan læse mere om selvvalgt uddannelse i pjecen ”Vælg selv din efter- og videreuddannelse” og på ikuf.dk

I overenskomsterne er selvvalgt uddannelse beskrevet her:
Industriens Overenskomst § 44, stk. 2 og 3 samt § 47
Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2 og 3 samt stk. 10
Organisationsaftaler: Industriens Kompetenceudviklingsfond.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.