Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Fritvalgskonto holder flyttedag

1. marts stiger satserne, mens der i år er ekstra lang tid til at overveje, hvad fritvalgskontoen skal bruges til.

1. marts varsler ikke bare forår, det er også dagen, hvor en række satser i industriens overenskomster stiger. Det plejer også at være tidspunktet for, at du og dine kolleger skal til at beslutte jer for, hvad I vil bruge jeres fritvalgskonto til i det kommende år. Men i år holder fritvalgskontoen flyttedag.

Det betyder, at hvor I tidligere har skullet give besked til jeres arbejdsgiver om jeres beslutninger vedrørende fritvalgskontoen senest den 1. april, så skal det nu først ske den 1. august. Det skyldes overgangen til det nye ferieår, der løber fra 1. september til 31. august. Du finder reglerne for fritvalgskontoen i Industriens Overenskomst § 25 og Industriens Funktionæroverenskomst § 4.
 

STIGER MED EN PROCENT

I har altså i år lidt ekstra tid til at overveje, om fritvalgskontoen skal bruges til mere fritid, barnets anden hele sygedag eller børneomsorgsdage. Det kan også være, at det er relevant for nogle af jer at bruge noget af fritvalgskontoen til børns lægebesøg, som er en ny mulighed, der trådte i kraft 1. maj 2020.

Det kan også være, at fritvalgskontoen skal bruges til en seniorordning. Her skal arbejdsgiveren have skriftlig besked senest 1. august.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 fik fritvalgskontoen en god saltvandsindsprøjtning. Det betyder, at du pr. 1. marts 2021 får en ekstra procent sat ind på fritvalgskontoen, så der herefter indbetales seks procent af den ferieberettigede løn.

Fritvalgskontoen er ikke den eneste sats, som stiger 1. marts 2021. Det gælder blandt andet også:

Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde (Industriens Overenskomst § 22)
for voksne arbejdere              124,65 kr.
for arbejdere under 18 år       71,80 kr.

Regulering af satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. (Industriens Overenskomst)
Samtlige tillæg forhøjes med 1,6 procent.

Betalingssatser i speciel del (Industriens Overenskomst)
Samtlige betalingssatser i ”Speciel del” forhøjes med 1,6 procent.

Overenskomsternes elev-, lærlinge- og praktikantsatser (Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst)
Samtlige betalingssatser forhøjes med 1,7 procent i gennemsnit.

Bemærk, at satserne her er mindstebetalingssatser. Den endelige løn forhandler I på virksomheden.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.