Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Nu skal du til forhandlingsbordet

For mange begynder de lokale lønforhandlinger nu, hvor overenskomsterne er faldet på plads. I år har du fået nye værktøjer til forhandlingerne, og der er især en ting, som du skal holde særligt øje med.

De nye overenskomster er netop vedtaget, og det er på mange virksomheder startskuddet for de lokale lønforhandlinger. I år har du fået nye værktøjer, som du kan tage med til forhandlingsbordet, når du skal forhandle løn for dine kolleger baseret på de faktisk forhold i netop jeres virksomhed.

De nye værktøjer giver dig en rigtig god indsigt i forholdene i virksomheden. Samtidig er der også en række andre aspekter, som du skal have med i din forberedelse til forhandlingerne. CO-industris økonom peger på et særligt emne som springer i øjnene i år – nemlig inflationen.
 

ER LØNNEN FULGT MED PRISERNE?

Mange industriansatte oplever netop nu, at deres løn bliver udhulet af stigende priser på mad, energi og transport. Kigger vi på hele industrien, så viser tallene, at reallønnen faldt med cirka fire procent sidste år. Det skyldes dels inflationen og dels afdæmpede lønstigninger i industrien.

Derfor lyder et godt råd fra CO-industris økonom Erik Bjørsted, at du skal undersøge lønudviklingen i din virksomhed og sammenligne den med inflationen.

Prisberegner

Du finder Danmarks Statistiks prisberegner nedenfor. 

Du skal bruge dine lønsedler og det årstal, hvor du begyndte på dit job. Så kan du sammenligne din lønstigning med, hvor meget forbrugerpriserne er steget i perioden.

Prisberegner

”På den måde kan du se, om din og kollegernes løn er fulgt med prisudviklingen, eller om I har oplevet et reallønsfald,” siger Erik Bjørsted.

Danmarks Statistik har udviklet en prisberegner, som hurtigt kan give dig en indikation af, om jeres løn er fulgt med prisudviklingen.

Ifølge Erik Bjørsted forudser flere prognoser, at lønstigningerne kan ende på op imod fem procent i år, uden at der bliver sat gang i en lønspiral.

 

HAR I OVERSKUD?

Samtidig peger han på, at det kan være en god ide at kigge på, hvad der er sket med din virksomheds overskud gennem de seneste år, hvis der vel at mærke har været overskud. Er overskuddet blevet brugt til investeringer, eller er det blevet udbetalt til ejerne?

”Hvis ejerne har puttet en større del af overskuddet i egne lommer, så kan man jo godt som tillidsrepræsentant argumentere for, at de skruer lidt ned for deres egen profit og i  stedet giver deres medarbejdere noget mere i løn,” siger Erik Bjørsted.

Centrale nøgletal

CO-industri har udarbejdet en gennemgang af de centrale, nationale nøgletal, som du kan downloade

En tommelfingerregel lyder, at lønudviklingen på langt sigt skal følge virksomhedens overskud. Tal fra Danmarks Statistik viser, at mens lønnen og virksomhedernes overskud pænt fulgte hinanden indtil finanskrisen, så er overskuddet efter 2010 stukket af fra lønudviklingen. 

”Det generelle billede for industrien viser altså, at den ekstra værdiskabelse, som danske industriarbejdere har været med til at skabe, ikke er blevet honoreret i tilstrækkelig grad. Medarbejderne har simpelthen fået en mindre del af kagen,” påpeger Erik Bjørsted.

Om det også forholder sig sådan i din virksomhed, kan du kun finde ud af ved at undersøge præcist jeres lønudvikling og størrelsen på din virksomheds eventuelle overskud, og se hvordan de ligger i forhold til hinanden. For det er jo sådan aftalen om minimallønsystemet er skruet sammen. Lønnen aftales på den enkelte virksomhed med udgangspunkt i de faktiske forhold på virksomheden. Når det går skidt, viser medarbejderne løntilbageholdenhed og når det går godt, så får de også en fair del af overskuddet.
 

CO-industris økonom Erik Bjørsted giver her et par tip til, hvad du særligt skal være opmærksom på ved dette års lønforhandlinger.

Lønnen skal på langt sigt følge produktivitetsudviklingen

Siden 2012 er stigningen i produktiviteten stukket af fra lønstigningerne. På grund af den lave inflation har det alligevel være mulig at sikre en reallønsfremgang, selvom lønstigningerne ikke har været så kraftige. Men når inflationen stiger voldsomt, som den gjorde sidste år, kan købekraften hurtigt falde. Derfor er hovedreglen, at hvis jeres produktivitetsstigninger gennem længere tid ligger over lønstigningerne, så får I ikke jeres fair andel af det overskud, som bliver skabt i virksomheden.

Danske lønstigninger i forhold til udlandet

Lønnen er det sidste halve år steget mere i udlandet end herhjemme. Samtidig er produktiviteten steget betydeligt mere i Danmark end i udlandet, hvilket betyder, at konkurrencekraften i de danske virksomheder er steget. Derfor er der også plads til højere lønstigninger, end vi har været vant til uden, at konkurrenceevnen tager alvorligt skade.

Pas på inflationen

Gennem mange år har inflationen været lav. Derfor er der opnået en reallønsfremgang med gennemsnitlige lønstigninger på 2,2-2,5 procent. Men i 2022 gik inflationen amok, og derfor blev lønmodtagernes købekraft banket 4-5 år tilbage. Du skal derfor holde et skarp øje med inflationen, og være særligt påpasselig, hvis du indgår flerårige aftaler.

Det går stærkt

Det er vigtigt, at du løbende holder øje med, hvordan inflationen udvikler sig, og ikke kun ser på, hvad regeringen og vismændene forventer. Virkeligheden kan hurtigt overhale prognoserne. Hold derfor hele tiden øje med, hvordan inflationen udvikler sig. Du kan følge udviklingen på Danmarks Statistiks hjemmeside.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?