Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Tag din viden til et højere niveau

En akademiuddannelse kan være vejen til nye udfordringer, højere løn og nyt job. Og gennem IKUF kan du få støtte til 13 forskellige uddannelser.

Går du og lurer på et karriereskifte, et nyt job eller vil du gerne være dygtigere til det, du gør nu, og måske give lønnen et nøk opad? Så kan en akademiuddannelse være lige det, du har brug for. Med en faglært uddannelse i bagagen eller en gymnasial uddannelse suppleret med to års erhvervserfaring har du nemlig mulighed for på deltid at tage en kort videregående uddannelse, som kan bringe dig videre i dit arbejdsliv. 

En akademiuddannelse er bygget op af moduler, og du bestemmer selv, hvor hurtigt du vil gennemføre uddannelsen. Typisk tager en hel uddannelse tre år på deltid. Men måske har du kun brug for et enkelt modul eller to til at kvalificere dig til netop det, som du gerne vil.

Det er dyrt at tage en akademiuddannelse, men med Selvvalgt Uddannelse gennem Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) får du dækket dine udgifter, og du får dækket 85 procent af din løn, når du er væk fra dit arbejde. Du har ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året, og du har mulighed for at spare op til seks uger sammen. En række af akademiuddannelserne kan også tages gennem Aftalt Uddannelse, hvis din arbejdsplads har indgået sådan en aftale.

Undervisningen foregår på dag- eller aftenhold og udbydes i mange tilfælde også som fjernundervisning. Her er 13 akademiuddannelser, som alle er på IKUF’s positivliste for Selvvalgt Uddannelse, og et bud på, hvad de kan bruges til:

 

Akademiuddannelsen i automation og drift

Uddannelsen henvender sig til faglærte, der skal løse opgaver i produktionen på et videregående niveau. Det kan være automatik- og procesuddannede, smede, mekanikere, elektrikere og personer, der arbejder som automatik- eller driftsteknikere.

Med uddannelsen får du forudsætning for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien. 

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i den industrielle produktion inden for eksempelvis energi- og vandforsyning, pumper, vindmøller, slagterier og mejerier. 

Med en specialisering i offshore olie og gas kan du arbejde med drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer i offshorebranchen.

 

Akademiuddannelsen i el-installation

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede med brancheerfaring, som ønsker mulighed for at søge el-autorisation.
Med uddannelsen bliver du kvalificeret til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg. 

Som færdiguddannet kan du arbejde som selvstændig eller få ansættelse i en virksomhed - som styrings - og reguleringstekniker i en industrivirksomhed, el-installatør eller stærkstrømstekniker i en rådgivende virksomhed eller sælger/repræsentant hos en el-leverandør eller grossistvirksomhed.

 

Akademiuddannelsen i energiteknologi

Uddannelsen henvender sig blandt andet til faglærte håndværkere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen eller beskæftiger sig med energi i det daglige arbejde.

Uddannelsen giver dig kompetence til at projektere og rådgive om energieffektivisering af bygninger. 

Som færdiguddannet kan du arbejde som selvstændig energirådgiver, eller du kan arbejde i forsyningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune.

 

Akademiuddannelsen i HR

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, specialister og konsulenter inden for human ressources.

Uddannelsen giver et praktisk grundlag for at arbejde med human ressources, og den kvalificerer dig til at varetage HR-funktionen på et strategisk og udviklingsorienteret plan.

Uddannelsen kan føre til job i mange brancher. 

 

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Uddannelsen henvender sig til personer, der allerede arbejder med it som for eksempel programmør eller systemudvikler.

Uddannelsen gør dig i stand til at analysere og imødekomme virksomheders behov for it-løsninger, så de får størst muligt udbytte af deres it-systemer. 

Uddannelsen kvalificerer dig til job af typen it-medarbejder, programudvikler eller konsulent.

 

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Uddannelsen henvender sig til personer, der har baggrund i en produktionsvirksomhed. 

Du kan specialisere dig inden for produktion, hvor du har fokus på emner som produktionsteknikker, projektstyring og logistiske forhold. Eller du kan specialisere dig i innovation, hvor du lærer at igangsætte og styre udviklingsprocesser.

Uddannelsen kan føre til job som produktudvikler, projektleder eller rådgivende konsulent.

 

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Uddannelsen henvender sig til personer, der gerne vil arbejde med salg, markedsføring, import og/eller eksport.

På uddannelsen lærer du at planlægge og gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter på både nationale og internationale markeder.

Du får blandt andet viden om erhvervsret, markedsføring og salgsplanlægning samt et solidt kendskab til salgsteknikker og salgspsykologi.

 

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med optimering af forsyningskæden og med de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

Du får træning i at foretage metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked.
Når du er færdiguddannet, kan du typisk få job som speditør, analytiker eller konsulent.

 

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Uddannelsen henvender sig til personer, der gerne vil arbejde som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver og webredaktør i eksempelvis produktionsvirksomheder, der ikke har kommunikation som primært fagområde. 

Du lærer blandt andet, hvordan man lægger en kommunikationsstrategi, der stemmer overens med virksomhedens overordnede strategier, og du får redskaber til at formidle et budskab målrettet.

Uddannelsen kan bruges i mange forskellige brancher.

 

Akademiuddannelsen i ledelse

Uddannelsen henvender sig til personer, der er interesseret i, hvordan man som leder kan påvirke virksomhedskulturen i en positiv retning. 

Uddannelsen giver dig redskaber til at udvikle dine egne lederkompetencer, men også til at arbejde med medarbejdernes kompetencer og potentialer, personlige som faglige.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde som afdelingsleder, teamleder eller projektleder.

 

Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen henvender sig til personer, der har erfaring som procesoperatør eller laborant.

Du får viden om produktion, udvikling og kontrol af produkter, og du lærer om hygiejne, sikkerhed og lovgivning, så du kan lede forsøg og projekter inden for eksempelvis fødevarebranchen eller medicinalindustrien.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde som tekniker, specialist, team- eller projektleder i proces- og fødevareindustriens laboratorie- og produktionsmiljøer.

 

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Uddannelsen er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund for eksempel som controller, analytiker eller konsulent.

Du lærer blandt andet at analysere rentabilitet og indtjeningsevne og kan foretage økonomiske beregninger og analyser, som er forudsætningen for at afdække virksomhedens forretningsmuligheder nu og i fremtiden.

Uddannelsen giver mulighed for job inden for bogholderi og regnskabsarbejde samt salg og indkøb.

 

Indledende kurser til akademiuddannelserne

De indledende kurser er studieforberedende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre et eller flere moduler på en akademiuddannelse.

Kurserne kan introducere til et fag, du ikke har haft før, eller være et brushup på fag som eksempelvis matematik. Du kan også ruste dig til din efteruddannelse med kurser i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning.

Et kursus tager cirka tre måneder på deltid.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.