Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

CO-industris formand udpeget til Erhvervsfremmebestyrelsen

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har udpeget formanden for CO-industri Claus Jensen, der også er forbundsformand for Dansk Metal som et ud af 17 medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har udpeget formanden for CO-industri Claus Jensen, der også er forbundsformand for Dansk Metal som et ud af 17 medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får ifølge erhvervsministeren en stor og vigtig opgave med at skabe vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.

Erhvervsfremmebestyrelsen får blandt andet til opgave at prioritere, igangsætte og finansiere erhvervsfremmeindsatser. Det bliver en slagkraftig bestyrelse, da midlerne fra EU's strukturfonde samt de nationale midler, som afsat til decentral erhvervsfremme, samles under bestyrelsen.

- Jeg er rigtig glad for at blive en del af den nye Erhvervsfremmebestyrelse. Min mission er, at vi skal lave nogle tiltag, der skaber industriarbejdspladser i Danmark. Det er vigtigt, at vi får lagt en strategi for, hvordan vi understøtter virksomhederne, så de har de bedst mulige vilkår for at klare sig godt i den teknologiske omstilling, som kommer, siger Claus Jensen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager den indsats, der tidligere blev varetaget af de 147 medlemmer af de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som alle nedlægges.

Se de 17 medlemmer og læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?