Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Bliv stærkere som fællestillidsrepræsentant

Som fællestillidsrepræsentant har man ofte behov for flere redskaber i værktøjskassen, når man skal favne en større gruppe af tillidsrepræsentanter, fagforbund og medarbejdergrupper. CO-industri tilbyder nu et kursus, som styrker dig i rollen. Kurset er også for dem, der gerne vil være fællestillidsrepræsentant og når at blive valgt til det.

Læg en fælles strategi for gruppen af tillidsrepræsentanter, stå i spidsen for møder i hovedsamarbejdsudvalget, beslut en strategi for lønpolitik og indgå lokalaftaler. Det er nogle af de væsentligste opgaver, når man er fællestillidsrepræsentant. Det mener de i hvert fald selv ifølge en undersøgelse, som CO-industri foretog blandt fællestillidsrepræsentanter sidste år.

Formålet var at finde ud af, hvordan fællestillidsrepræsentanterne kunne blive styrket i deres rolle, og det er der nu kommet et kursus, som CO-industri har arrangeret, ud af.

På kurset, som løber over sammenlagt fem dage i maj og juni 2018, får fællestillidsrepræsentanterne mulighed for at få afklaret deres rolle og opgaver. De får værktøjer til at koordinere og udvikle samarbejdet og fællesskabet mellem tillidsrepræsentanterne på deres virksomhed. Og de får gode råd til at lægge en fælles strategi for det faglige arbejde.

Kurset har været efterspurgt fra en del fællestillidsrepræsentanter. En af dem er Kurt Ammitzbøll Thomsen, der indtil 2017 var først 3F- og siden fællestillidsrepræsentant på Siemens Wind Power og nu efter lukning af fabrikken i Engesvang er blevet faglig sagsbehandler i Teknisk Landsforbund, MidtVest.

På Siemens Wind Power endte han med at være fællestillidsrepræsentant for 47 tillidsrepræsentant-kolleger og 5.000 ansatte.

 

LÆR AT LÆGGE EN STRATEGI

- Jeg fandt selv ret hurtigt ud af, at de opgaver, jeg stod over for, krævede noget andet, end det jeg allerede havde i rygsækken som tillidsrepræsentant. Jeg havde ganske vist en masse tr-kurser gennem 3F, men der ligger nogle andre ting i rollen som fællestillidsrepræsentant, hvor man både skal koordinere mellem de andre tillidsrepræsentanter, ledelsen og i nogle tilfælde også de forskellige forbund, forklarer Kurt Ammitzbøll Thomsen og uddyber:

- Der er rigtig meget politik i rollen som fællestillidsrepræsentant. Det er noget med at gøde jorden og netværke. Det er at tænke vores samlede indflydelse ind i sammenhæng – hvordan kan vi bruge A/S-bestyrelsen, hvordan kan vi bruge ESU, og hvordan fastlægger vi en samlet strategi? Hvordan skal vi i fællesskab håndtere Samarbejdsaftalen. Hvordan håndterer vi forskellige tilgange til at løse problemer blandt de øvrige tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger fra de forskellige forbund? Hvordan knytter vi de tråde sammen? Det er nogle af de spørgsmål, jeg gerne ville have været mere forberedt på.

På CO-industris fællestillidsrepræsentantkursus vil fokus netop komme til at ligge på blandt andet strategi, prioritering af opgaver samt de faglige og personlige kompetencer.

For den tidligere Siemens Wind Power-tillidsrepræsentant blev det meget ”learning by doing”. Hans primære råd til andre, der træder ind i rollen som fællestillidsrepræsentant, er at se det som en ledelsesopgave.

- Du skal kigge på dig selv som den, der går forrest. Du kan sagtens tage en lederrolle uden at ”spille boss”, men du er nødt til at sikre dig, at du har de andre tillidsrepræsentanters opbakning, og at du har et vist spillerum i forhold til ledelsen. Jeg tror nemlig ikke, at du får den fornødne respekt, hvis du skal ud og afsøge dit mandat i baglandet, hver eneste gang du går til forhandlinger med ledelsen, siger Kurt Ammitzbøll Thomsen, der ikke selv havde fingrene i alt.

 

SÆT DET STÆRKESTE HOLD

- Det er vigtigt at give plads til de andre, som jo ved mere på de områder, hvor de befinder sig i virksomheden. Og så er det vigtigt at stille det stærkest mulige hold. Nogle er måske rigtig gode til at forhandle lokalaftaler, mens andre har deres styrke i at organisere kolleger. Det skal man udnytte, og derfor brugte jeg også meget tid på at finde ud af, hvor mine tillidsrepræsentantkolleger havde deres stærke sider, og hvor de måske kunne blive endnu stærkere gennem mere tr-uddannelse, siger han.

For Kurt Ammitzbøll Thomsen var det selvfølgelig en omfattende opgave at være fællestillidsrepræsentant for 47 tr-kolleger i en virksomhed med op til 8.000 ansatte på X forskellige lokationer i Jylland. Men hans vurdering er, at opgaven ikke er væsentlig forskellig, om man er en stor gruppe af tillidsrepræsentanter eller for eksempel bare fem:

- Man skal stadig være den, der er den samlende figur, og mange af opgaverne og uddelegeringen af dem er jo de samme. Og jeg tror, at alle – uanset om de har været i rollen i mange eller få år – vil kunne få noget af et kursus. På fem dage kommer man godt rundt, og man får altid noget ud af at danne netværk og udveksle erfaringer med andre fællestillidsrepræsentanter.

Vil du høre mere om Kurt Ammitzbøll Thomsens erfaringer som fællestillidsrepræsentant på Siemens Wind Power, så kan du søge om optagelse på CO-industris kursus, hvor han er en af oplægsholderne.

Hvis I ikke har en fællestillidsrepræsentant på jeres virksomhed, men har mulighed for at vælge en, kan denne nå at få tilbuddet om at deltage i kurset. Se Industriens Overenskomst § 2 og Industriens Funktionæroverenskomst § 17.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?