Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Tillidsrepræsentanten får flere værktøjer til lønforhandlinger

Overenskomstforliget forbedrer mulighederne for kollektive lønforhandlinger og styrker tillidsrepræsentanterne ved de lokale lønforhandlinger.

Det nye overenskomstforlig i industrien er en væsentlig styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle i forbindelse med lokale lønforhandlinger.
Med forliget får tillidsrepræsentanterne nemlig en række værktøjer, som kan bruges direkte i forhandlingerne med arbejdsgiverne.

Af forligsteksten fremgår det, at CO-industri og Dansk Industri er enige om, at udgangspunktet i industriens overenskomster er, at lønnen for den enkelte medarbejder i hvert tilfælde aftales mellem virksomheden og medarbejderen.

OK23 protkollaterne

Her kan du hente hele aftalen om OK23-forliget mellem CO-industri og Dansk Industri.

Men overenskomstparterne slår også fast, at kollektive forhandlinger er en naturlig model, som kan anvendes, hvis de lokale parter kan blive enige om det. Det gælder for både Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Parterne fastslår desuden, at de er enige om, at løndannelsen i industriens overenskomster skal ske lokalt, og at både de lokale parter og overenskomstparterne har en fælles interesse i at understøtte mindstebetalingssystemet. 

Ligesom der er enighed om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder blandt andet ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

 

KONSTRUKTIVE LØNFORHANDLINGER

CO-industri og Dansk Industri har et ønske om at styrke medarbejdernes muligheder for at have konstruktive lønforhandlinger. Det kan ske ved, at tillidsrepræsentanten kan anmode virksomhedens ledelse om information om virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder blandt andet ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

Med dette fælles udgangspunkt kan tillidsrepræsentanten bedst muligt støtte sine kolleger i forbindelse med indgåelse af aftaler om løn, uanset om kollegerne forhandler individuelt eller kollektivt.

 

STYRKET FAGRETLIG BEHANDLING

Overenskomstparterne er også blevet enige om at styrke parternes rolle i forbindelse med den fagretlige behandling af uenigheder vedrørende lokale lønforhandlinger. Det er beskrevet i en ny organisationsaftale.

Ifølge aftalen er de lokale parter under lokale lønforhandlinger forpligtet til at indgå i reelle forhandlinger. Og CO-industri og Dansk Industri skal ved fagretlig behandling af sager vedrørende lokale lønforhandlinger understøtte et roligt og godt samarbejde mellem de lokale parter og sørge for, at de lever op til overenskomsternes regler og intentionerne i disse.

Anmoder de lokale parter om et mæglingsmøde, kan CO-industri og Dansk Industri forud for mødet opfordre de lokale parter til at genoptage de lokale lønforhandlinger og i den forbindelse at indsende et fyldestgørende referat fra forhandlingerne, der belyser, hvilke elementer der har været drøftet.

Desuden kan CO-industri og Dansk Industri opfordre virksomheden til over for en på virksomheden valgt tillidsrepræsentant at redegøre for virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder blandt andet ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.