Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Mere i lønposen til industriens ansatte

Søndag indgik CO-industri og Dansk Industri en aftale om nye overenskomster for de ansatte i industrien. Forliget forventes at medvirke til, at de ansatte i industrien i løbet af to til tre år kan indhente det løntab, de har haft på grund af den høje inflation.

Efter knap 24 timers intense, afsluttende forhandlinger kunne CO-industris og Dansk Industris forhandlere søndag eftermiddag præsentere den nye 2-årige overenskomstaftale, som dækker cirka 230.000 ansatte i industrien.

Forliget imødekommer et afgørende ønske fra medlemmerne om at få flere penge mellem hænderne efter en periode, hvor inflationen har tæret på lønningerne.

Med forliget får de ansatte i industrien 2 procent ekstra på fritvalgskontoen, som stiger fra 7 procent til 9 procent, og arbejdsgiverne overtager 2 procent af medarbejdernes andel af pensionsindbetalingen, der i stedet bliver udbetalt som løn.

”Det er historisk, at det er lykkedes at få forhandlet så meget hjem ved de centrale lønforhandlinger. Jeg er allermest glad for, at det ser ud til, at vi med den her aftale får genoprettet reallønnen i løbet af to til tre år,” siger Claus Jensen, formand for CO-industri og Dansk Metal.

 

LØNNEN FORHANDLES LOKALT

Han understreger, at industriens overenskomster er minimallønsoverenskomster, som betyder, at selve lønnen bliver forhandlet lokalt på de enkelte virksomheder. Resultatet af de centrale forhandlinger kommer altså oven i de lokale lønforhandlinger som en ekstra pose penge.

OK23 protkollaterne

Her kan du hente hele aftalen om OK23-forliget mellem CO-industri og Dansk Industri.

Samtidig indeholder de nye overenskomster nye redskaber til tillidsrepræsentanterne, så de får bedre muligheder i forhandlingerne med arbejdsgiverne, når lønnen skal forhandles lokalt. Tillidsrepræsentanterne kan blandt andet få indsigt i den enkelte virksomhed produktiviteten, konkurrenceevne og fremtidsudsigter.

 

ET SIGNAL

Ud over de generelle lønstigninger så har mindstebetalingen fået et historisk løft på 9 kroner i timen, hvilket også er et stærkt signal til de lokale lønforhandlinger.

”De færreste af vores medlemmer arbejder for mindstebetalingen alene. Det er vores dygtige tillidsrepræsentanter, der gennem lokale lønforhandlinger har hævet lønnen over mindstebetalingen, og det vil de også gøre i den her situation. Men mindstelønnen kan bruges, når man ved de lokale lønforhandlinger kigger på, hvordan arbejdsmarkedet generelt ser ud. Her sender mindstebetalingssatsen et signal om, hvor meget lønningerne mindst bør stige,” sagde Mads Andersen, næstformand i CO-industri og formand for 3F Industrigruppen.

I Dansk Industri er forventningen også, at lønnen vil udvikle sig positivt i den kommende tid.

” Vi blander os ikke i, hvad vores virksomheder udlodder lokalt, men det er usandsynligt, at der ikke skulle komme en pæn lønudvikling i den periode, som vi går ind i. Det er selvfølgelig også en periode, hvor virksomhederne går ind i en lidt vanskeligere tid, så der er også grænser for, hvad der kan gives. Men det er ikke usandsynligt, at vi kommer i mål med både at komme langt i forhold til lønmodtagersidens ambition, samtidig med, at vi stadig har en konkurrencedygtig industri,” sagde Kim Graugaard, chefforhandler for Dansk Industri.

 

PENGE I LOMMEN

En del af lønstigningen kommer ved, at de ansatte i industrien fremover skal betale 2 procent mindre i pensionsindbetaling, mens arbejdsgiverne skal betale 2 procent mere. Pensionsindbetalingen er altså den samme.

”Med den her omjustering får vores medlemmer en nettolønstigning lige med det samme. Det er penge lige ned i lommen,” sagde Mads Andersen.

Forliget af industriens overenskomster vil blive sendt til urafstemning, når resten af det private arbejdsmarked er færdige med deres overenskomstforhandlinger. 

Andre forbedringer

Overenskomstaftalen giver også blandt andet følgende forbedringer:

 

 • Barsel med løn bliver forlænget med 4 uger til samlet 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.
   
 • Deltagelse i selvvalgt uddannelse bliver fremover med 100 procents tilskud mod 85 procent i dag.
   
 • Der bliver mulighed for at udpege en uddannelsesrepræsentant på virksomheden.
   
 • Positivlisten over uddannelser på aftalt uddannelse bliver udvidet.
   
 • Anbefalingerne om natarbejde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) implementeres i overenskomsterne.
   
 • Lønnen til lærlinge og elever stiger med 8 procent. 
   

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.