Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Den amerikanske model

Cheminova fik amerikanske ejere i 2015. Det har medført en anden ledelseskultur og tilgang til samarbejdet end den danske model.

En sirene tuder længe og insisterende og kan høres et godt stykke ud af Thyborønvej, der forbinder Thyborøn og Harboøre, hvor FMC Agricultural Solutions Denmark – eller bedre kendt som Cheminova – ligger på den lille halvø Rønland.

Der er brand i en mindre mængde fosfor, som lægger en let – men dog ikke giftig – tåge hen over virksomhedens område og ud mod Nissum Bredning. Det er en hændelse, som ikke er usædvanlig, men som selvfølgelig tages meget alvorlig på en kemivirksomhed. I det hele taget har sikkerheden fået ekstra fokus, efter at Cheminova blev købt af det amerikanske selskab FMC i 2015.

- Det er helt tydeligt, at amerikanerne går meget højt op i sikkerhed, og vi kan se, at antallet af arbejdsulykker er faldet væsentligt i de sidste to år. Vi har selvfølgelig altid haft meget fokus på arbejdsmiljøet, når vi har at gøre med kemisk produktion, men nu er også de små uheld stort set væk, forklarer 3F- og fællestillidsrepræsentant Gunnar Krarup Andersen fra sit 12 kvadratmeter store tillidsrepræsentantkontor med god placering lige over for kantinen.

 

Beslutninger er længere væk

Samtidig fremhæver han dog, at beslutninger om sikkerhed og arbejdsmiljø bliver taget af de amerikanske ejere hen over hovedet på medarbejderne i Harboøre og dermed uden om sikkerhedsorganisationen. Netop den tilgang er den helt store kulturforskel på amerikansk ejerskab modsat dansk ejerskab, mener Gunnar Krarup Andersen.

Tillidsrepræsentanterne på Cheminova har været vant til, at samarbejdsudvalget blev inddraget langt mere i de overordnede beslutninger før den amerikanske overtagelse.

- Den forskel, vi oplever nu, er, at beslutningerne bliver taget meget længere væk, og at vi ikke på samme måde som tidligere har mulighed for at kontakte den øverste ledelse, siger Gunnar Krarup Andersen, mens sirenen uden for ophører. Røgen har dog ikke helt lagt sig, da ilden stadig har fat i fosforen.

Da den vestjyske kemivirksomhed blev overtaget i 2015, besluttede ejerne FMC at opbygget et nyt hovedkontor i Hørsholm, hvor ledelsen skulle sidde, og samtidig flyttede man 350 administrative medarbejdere, ingeniører, laboranter og kontorassistenter. Tilbage på Rønland er en sitemanager. Det betyder også, at samarbejdsudvalget og virksomhedsledelsen er endnu længere væk i forhold til det daglige arbejde.

 

Kursus i kulturforskelle

Gunnar Krarup Andersen og de øvrige 13 tillidsrepræsentanter på FMC Cheminova er ikke de eneste, som har oplevet udfordringer med en udenlandsk ledelse – uanset om de sidder i Danmark eller styrer virksomheden fra et udenlandsk ejerskab.

Derfor har CO-industri sammensat et kursus, der skal ruste tillidsrepræsentanter – medlemmer af samarbejdsudvalg, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af europæiske samarbejdsudvalg – til at håndtere deres udenlandske chefer.

Kurset afvikles over fem dage i efteråret – 27.-29. september og 13.-14. november – hvor deltagerne kommer hjem med konkrete værktøjer og en handlingsplan til at udvikle samarbejdet.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.