Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

ESG for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal være godt klædt på, når de nye lovkrav om bæredygtighedsrapportering træder i kraft. FIU og Konventum tilbyder et kursus, som stiller skarpt på alt det, du skal vide om ESG.

Indsigt, ind til benet og masser af helt ny viden, som kan bruges aktivt i bestyrelsen. Sådan lyder det fra nogle af de deltagere, som for et års tid siden var på det første kursus om bæredygtighed og ESG. Til april gentager FIU og Konventum succesen med et tredages kursus.

ESG

Hvad betyder ESG?

E = Environment

Miljø- og klimamæssige forhold, for eksempel CO2-udledning, klimaændringer og -tilpasning, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet, økosystemer og cirkulær økonomi.

S = Social

Sociale forhold, for eksempel arbejdsforhold for medarbejderne i egen virksomhed samt i værdikæden, berørte samfund, forbrugere og slutbrugere.

G = Governance

Forhold inden for virksomhedsadfærd, for eksempel virksomhedskultur, beskyttelse af whistleblowere, antikorruption eller politisk engagement.
 

Hvornår?

2024: Store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte
2025: Øvrige store virksomheder (regnskabsklasse C stor)
2026: Små og mellemstore børsnoterede virksomheder efter særlige standarder, dog kan de vælge at vente med at rapportere indtil 2028.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

”Jeg er blevet meget klogere på bæredygtighedsrapportering, og har blandt andet kunnet stille spørgsmål til både min bestyrelse og revisorerne om, hvordan vi griber forskellige problemstillinger an,” siger Christian Dyring, fællestillidsrepræsentant (Dansk Metal) og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Johnson Controls Denmark.

Han har blandt andet spurgt ind til, hvordan bestyrelsen forholder sig til ESG, i forhold til at den amerikanske ejer opererer med 2050-målsætninger og EU med 2030-målsætninger, ligesom han har stillet forslag om produktforbedringer, som kan bidrage positivt til kundernes ESG-regnskab og dermed styrke Johnson Controls konkurrenceevne.

 

MED TIL AT SKABE BEDRE VILKÅR

”På kurset får du en dybdegående indsigt i, hvordan man arbejder med ESG-regnskab. For det handler jo ikke kun om den grønne omstilling. Det handler også om miljø. Jeg synes, at det er fedt, at vi ikke bare skal dokumentere, hvad vi udleder, men også vise, at vi tager et bredere ansvar. Jeg bruger den viden, jeg har fået rigtigt meget. ESG kan også inddrages, når det handler om sikkerhed og trivsel, og på den måde kan det være med til at skabe bedre vilkår for mine kolleger,” siger han.

Han går selv meget op i bæredygtighed og den grønne omstilling og oplever også, at det fylder meget hos kollegerne.

”Jeg gør det her for personligt at få en bedre smag i munden, men jeg har også taget kurset, fordi hvis vi skal kunne rekruttere medarbejdere og have en virksomhed her i Danmark i fremtiden, så er vi nødt til at tænke over, hvordan vi bidrager til større bæredygtighed,” fastslår han.

En af de klare styrker ved kurset er ifølge Christian Dyring, at der er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med fra flere forskellige brancher. Det giver nogle andre perspektiver på tingene i forhold til hans industrivinkel.

Kurset

Bæredygtighed og ESG for MAB'ere

På kurset får du en grundlæggende introduktion, arbejder med stoffet og hører praktiske erfaringer fra arbejdspladser, der allerede er nået langt med bæredygtighed.

Kurset indeholder:

  • Intro til bæredygtighedsområdets bredde (E, S og G).
  • Intro til temaer, definitioner, begreber og standarder.
  • Intro til nye ESG-lovpakker fra EU (CSRD, ESRS, CSDDD og taksonomi).
  • Intro til ledelsessystemer for bæredygtighed (UNGP’s og OECD).
  • Intro til strategiprocesser for bæredygtighed.
  • Intro til ESG-lovpakkers indflydelse på ledelse af bæredygtighed.
  • Intro til en bestyrelsesrolle i forhold til bæredygtighed.
  • Intro til specielle muligheder og udfordringer for MAB’erens rolle og ansvar.
  • Intro til hvordan MAB’eren får mest mulig indflydelse på grøn og bæredygtig omstilling.

 

Hvornår:

15.-17. april 2024:         Severin kursuscenter, Middelfart
28.-30. oktober 2024:  Severin kursuscenter, Middelfart

Læs mere og tilmeld dig her

”Vi kom alle med det fælles mål, at vi ikke vil spilde jordens ressourcer, og at vi gerne ville finde ud af, hvordan man laver sådan en ESG-rapport,” fortæller han.

 

SKREV ANBEFALING EFTER KURSET

En af dem, han taler om, er Jens Ørum, som er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (3F) i Tide Bus Danmark, som er et af Danmarks største busselskaber.

”Kurset gjorde mig bedre i stand til at gennemskue omfanget af de ting, som det her vil medføre i vores virksomhed. Efter kurset skrev jeg en rapport til ledelsen og bestyrelsen med en gennemgang af, hvad ESG handler om, og hvor det vil give mening at placere ansvaret for vores ESG-regnskab. Vores HR-chef fik ansvaret, og jeg er ret stolt af, at vi kan aflægge fuld ESG-rapport allerede i 2024,” siger Jens Ørum.

Samtidig mener han, at kurset har givet ham mulighed for at gennemskue, om virksomheden løfter sit ESG-ansvar.

 

NYT OG VIGTIGT

”Alt hvad jeg lærte, var nyt. Der var ikke en gang, hvor jeg tænkte, at det vidste jeg godt. Samtidig er stort set alt på kurset vigtigt. De har været dygtige til at skære ind til benet, i betragtning af hvor omfattende det her er,” siger han.

Også Karsten Clausen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Kemp og Lauritzen (Blik & Rør), betegner kurset som nogle gode dage, hvor der blev sat begreber på ESG-universet og gang i mange tanker.

”Personligt synes jeg, at det er et vigtigt emne. Og så vil vi gerne være en bæredygtig virksomhed, som tager ansvar, så det er naturligvis noget, som vi snakker om i bestyrelsen,” siger han.

 

KOMMET HJEM MED KONKRETE TILTAG

Han var på kurset med firmaets andre tillidsvalgte, og bagefter skrev de forslag og ideer til direktionen om, hvordan kollegerne kan opnå ”ejerskab” af firmaets grønne omstilling via hverdagsinitiativer på byggepladser, kantiner, transport, logistik og meget mere.

MAB-kurser

Vidste du, at Konventum også har et grundforløb for A/S og ApS bestyrelsesmedlemmer? 

Læs mere og tilmeld dig her

”Kurset har inspireret til handling, og vi vil gerne omsætte den viden, vi har fået, til deltagelse,” siger han.

Kurset har ifølge Karsten Clausen klædt ham på til at følge virksomhedens tiltag med for eksempel at udskifte den store bilflåde med mange fossildrevne varevogne med eldrevne varevogne.

”Installationsbranchen og byggeriet skal igennem en omstilling til langt mere bæredygtigt byggeri. Det er vores andel i den globale verden,” siger han.

 

 

VIL DU VIDE MERE?