Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Færre lokumsaftaler i industrien

Flere tillidsrepræsentanter laver lokalaftaler inden for rammerne af overenskomsten, viser analyse fra FAOS.

Kun ganske få tillidsrepræsentanter i industrien indgår i dag såkaldte lokumsaftaler, som går uden om det formelle forhandlingssystem. Det viser en analyse, som Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet har foretaget.

I 1998 indgik 28 procent af tillidsrepræsentanterne skuffeaftaler eller lokumsaftaler, som ligger uden for rammerne af de gældende overenskomster. I 2010 er det tal faldet til 11 procent.

- Det er et markant fald, som tyder på, at tillidsrepræsentanterne er blevet mere opmærksomme på, hvad de kan forhandle lokalt, samtidig med at overenskomstsystemet er blevet mere fleksibelt. Der er kommet øgede muligheder for, at parterne lokalt kan finde fælles løsninger inden for rammer af overenskomsten, og resultatet kunne godt tyde på, at der er et behov for at gøre overenskomstsystemet endnu mere fleksibelt, siger Trine Larsen, lektor ved FAOS, som sammen med Anna Ilsøe, også lektor ved FAOS, står bag analysen.

Ledelsen villig til at skrue
Det er især arbejdstid, der bliver forhandlet om lokalt – kun lønforhandlinger lægger beslag på flere forhandlinger. Meget tyder på, at overenskomstsystemet med overenskomsten i 2004-2007, der gav mulighed for lokalt at fravige hele kapitlet om arbejdstid, har ramt et behov hos virksomhederne for at lave arbejdstidsaftaler, der er tilpasset virksomhederne. Analysen viser nemlig, at der stor variation i arbejdstidsaftalerne. Dog er aftaler om skiftehold og flekstid mest udbredt.

Det betyder også, at antallet af lokumsaftaler om arbejdstid er raslet ned fra 24 procent i 1998 til otte procent i 2010.

Muligheden for at tilpasse arbejdstiden til de aktuelle forhold lokalt viser sig især i 2010, hvor mange industrivirksomheder er hårdt ramt af krisen. Her vælger de mest kriseramte virksomheder at indgå markant flere flekstidsordninger, end de virksomheder der ikke er så hårdt ramt af krisen.

- Det viser, at flekstidsordninger ikke bare er et gode for medarbejderne, men også noget, som ledelsen er villig til at skrue på, siger Trine Larsen.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.