Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Fleksibelt arbejdsmarked trækker produktion hjem

Den danske arbejdsmarkedsmodel er medvirkende årsag til, at virksomheder henter produktionen hjem.

Flere danske virksomheder flytter produktionen hjem igen fra udlandet. En af årsagerne er det fleksible dansk arbejdsmarked. Det viser en rapport, som Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet (SDU) har udarbejdet.

I rapporten ” Udflytning og hjemtagning af produktion” har forskerne for første gang spurgt virksomhederne, om flexicurity har haft indflydelse på beslutningen om at hjemtage produktion.

Flexicurity forstås som pålidelige og fleksible ansættelseskontrakter, omfattende livslang lærling, effektiv arbejdsmarkedspolitik og moderne socialt sikkerhedssystem. Og den danske arbejdsmarkedsmodel har i nogen grad haft indflydelse på beslutningen om at hente produktionen hjem, viser svarerne fra de næsten 250 danske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen.

Forskerne bag rapporten rejser derfor spørgsmålet, om flexicurity er en overset faktor i fastholdelse af produktionsarbejdspladser eller muligvis en direkte fordel i forhold til at kunne trække arbejdspladser til Danmark fra udenlandet.

 

Revurdere strategi

Undersøgelsen viser, at 36 af de deltagende virksomheder inden for de seneste fem år har hentet produktionen hjem fra lande i især Østeuropa og Asien. Samtidig forventer yderligere 22 virksomheder at flytte produktionen helt eller delvist tilbage inden for de kommende to år.

En af forskerne bag rapporten, Jan Stentoft fra (SDU), udarbejdede for tre år siden en lignende rapport, der for første gang viste en tendens til, at produktionen vender tilbage til Danmark. Det skete oven på en lang periode, hvor der i høj grad var fokus på, at Danmark skulle være et videnssamfund frem for et produktionsland.

- Der er tale om et markant skifte i forhold til for bare fem år siden, hvor mange spåede, at al produktion ville forsvinde fra landet i løbet af få år. I stedet ser vi nu en tendens til, at virksomhederne på baggrund af blandt andet stigende produktionsomkostninger, svingende kvalitet og manglende medarbejderkompetencer i udlandet, revurderer deres strategi og hjemtager produktionen, siger han.

Kvalitet og øget fleksibilitet er de mest tungtvejende årsager til, at virksomhederne beslutter at flytte produktionen tilbage til Danmark. Og hjemme i Danmark er de i stor udstrækning enige om, at de har opnået fordele med hensyn til produktkvalitet, leveringshastighed, leveringspålidelighed samt proceskvalitet ved at flytte produktionen tilbage.

47 procent af de virksomheder, der har flyttet produktionen hjem er karakteriseret ved primært at producere et mix af standard- og kundetilpassede produkter, mens 31 procent primært producerer kundetilpassede produkter.

Samtidig er den hjemtagne produktion kendetegnet ved en relativ høj produktionskompleksitet og en høj produktionsvolumen, samt en forholdsvis høj arbejdsintensivitet.

 

Dyre medarbejdere

Undersøgelsen viser også, at de virksomheder, der i løbet af de seneste fem år har flyttet produktionen ud, primært gør det for at spare på medarbejderomkostningerne samt andre omkostninger. Den udflyttede produktion er da også karakteriseret ved at være arbejdsintensiv samt masseproducerende og i mindre grad kompleks.

Og virksomhederne oplever da også i høj grad, at omkostningerne til medarbejderne falder. Til gengæld viser deres erfaringer, at der i høj grad opstår problemer med manglende kulturel forståelse som for eksempel sprogbarrierer, ligesom der sker tab af såkaldt tavs viden som for eksempel viden, der opstår i produktionsprocessen.

Læs hele rapporten her

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.