Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Grænser for tavshedspligt

Pålæg om tavshedspligt kan misbruges, så bed altid om en begrundelse.

Bed altid om en nærmere begrundelse, hvis du som tillidsrepræsentant er blevet pålagt tavshedspligt.

Det kan nemlig vise sig, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at give dig mundkurv på eller tilbageholde væsentlige oplysninger for dig.

En dom fra Arbejdsretten fra sidste efterår viser, at nogle arbejdsgivere går langt over grænsen for, hvad de kan pålægge tillidsrepræsentanter tavshedspligt om og hvor længe.

To tillidsrepræsentanter på en emballagevirksomhed blev i et brev fra den administrerende direktør gjort opmærksom på, at de ikke måtte udtale sig om virksomheden til offentligheden herunder deres fagblad.

Tillidsrepræsentanterne gjorde indsigelse mod det generelle pålæg om tavshedspligt, som blandt andet forhindrede dem i at tale med deres fagforening om interne problemer.

Arbejdsretten fandt, at virksomheden misbrugte sin ledelsesret ved at pålægge tillidsrepræsentanterne tavshedspligt, som var langt mere vidtgående, end hvad der fremgik af virksomhedens forretningsskik og adfærdskodeks. Virksomheden blev derfor forpligtet til at betale en bod på 50.000 kroner.

Arbejdsretten fandt dog ikke, at tavshedspålægget indebar organisationsfjendtlig handling i strid med Hovedaftalen og overenskomsten.

 

RET TIL AT DRØFTE SAGER MED FAGFORENING

Den aktuelle sag var på emballageoverenskomsten, men også i industrien støder CO-industri og medlemsforbundene af og til på lignende tilfælde, hvor arbejdsgiverne bevist eller ubevist overskrider grænserne for ledelsesretten, og hvad de kan afskære de tillidsvalgte at ytre sig om.

- Om og i hvilken udstrækning en tillidsrepræsentant har tavshedspligt kan variere efter den konkrete situation. Blandt andet selskabslovgivningen kan sætte begrænsninger på, hvad du må oplyse om, og din ansættelseskontrakt kan indeholde et pålæg om tavshedspligt om visse emner. Generelt har arbejdsgivere vid mulighed for at pålægge tillidsrepræsentanterne tavshed om bestemte oplysninger, men arbejdsgivere kan ikke give et generelt og tidsubegrænset pålæg, siger Lidia Bay, advokat og juridisk konsulent i CO-industri.

Tavshedspligt handler alene om videregivelse af oplysninger og ikke om holdninger eller meninger. Men selv om du har ytringsfrihed, kan du ikke bare frit sige, hvad du vil om arbejdspladsen. Du skal altid være opmærksom på, at når du siger din mening, så kan den indeholde fortrolige oplysninger, så du uforvarende kommer til at overtræde din tavshedspligt.

- Samtidig er det vigtigt at huske, at du som medarbejder har pligt til at være loyal over for din arbejdsplads og ikke udtaler dig på en måde, som kan skade arbejdsgiveren. Ligesom du som tillidsrepræsentant har pligt til at sikre et godt samarbejde. Men du har altid som tillidsvalgt ret til at drøfte tavshedsbelagte sager med din fagforening, så du kan få den juridiske og faglige hjælp, som du har behov for i situationen, fastslår Lidia Bay.

 

TILBAGEHOLDER OPLYSNINGER

Der bliver også henvist til tavshedspligten, når medlemmer af det europæiske samarbejdsudvalg (ESU) i børsnoterede virksomheder ikke får alle de oplysninger, som de har krav på.

- Det sker, at vi hører fra tillidsvalgte, at arbejdsgiverne bruger det at være børsnoteret til at komme uden om høring af medarbejderne. ESU-medlemmerne får først bagefter at vide, at der er truffet væsentlige beslutninger, og når de spørger arbejdsgiverne, så siger de, at det er på grund af de børsetiske regler, fortæller Nadja Christy, konsulent i CO-industri.

Men arbejdsgivernes frygt for, at vigtige oplysninger skal slippe ud i utide, er ikke en gyldig grund til at tilbageholde oplysninger for medlemmerne af ESU.

- Intentionen med ESU-direktivet er jo netop, at medarbejderne skal høres og informeres, inden beslutningerne træffes, for at sikre dem indflydelse på forhold, der kan påvirke medarbejderne, og det kan de jo af gode grunde ikke få, hvis beslutningerne træffes, uden at de bliver informeret, siger hun.

 

TAVSHEDSPLIGT PÅ DAGSORDENEN

Både Lidia Bay og Nadja Christy påpeger, at det er vigtigt, at de tillidsvalgte ved, hvornår de har tavshedspligt. Et brud på tavshedspligten kan nemlig i værste fald føre til afskedigelse og erstatningskrav, hvis virksomheden har lidt tab eller skade.

De anbefaler derfor tillidsvalgte at bede om en begrundelse, hvis de bliver pålagt tavshedspligt.

- Bed altid ledelsen om en begrundelse og sørg altid for at få svar på disse spørgsmål: hvem er omfattet, hvorfor er vi omfattet, hvad omfatter tavshedspålægget, og hvor længe varer det? Og få det på skrift, så der ikke er nogen tvivl, siger Nadja Christy.

Både ESU-konferencen og A/S-topmødet har tavshedspligt på dagsordenen i år.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.