Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Sag om erstatningsferie ankes til Højesteret

CO-industri anker dom i sag mod Beskæftigelsesministeriet til Højesteret

CO-industri har besluttet at anke Østre Landsrets frikendelse af Beskæftigelsesministeriet for erstatningsansvar i en sag om erstatningsferie.

Det sker, efter at Landsretten frikendte ministeriet for erstatningsansvar for mangelfuld implementering af retten til erstatningsferie i den danske ferielov i forbindelse med sygdom.

Samtidig har CO-industri begæret spørgsmålet om mangelfuld implementering forelagt for EU-domstolen.

Østre Landsret frikender Beskæftigelsesministeriet med henvisning til, at staten skal have en rimelig frist til at tilpasse lovgivningen, efter at der foreligger en dom fra EU-domstolen.

CO-industri anlagde sagen på vegne af et forbundsmedlem, som var kommet i klemme mellem en dom fra EU-domstolen fra september 2009, der giver ret til erstatningsferie i forbindelse med sygdom opstået under ferie, og implementeringen af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet i ferieloven, der først trådte i kraft i maj 2012.

I september 2009 fastslog EU-domstolen, at EU's arbejdstidsdirektiv giver ret til erstatningsferie ved sygdom. Derfor anlagde CO-industri i 2010 sag mod en virksomhed med krav om erstatning til en medarbejder for mistet ferie på grund af sygdom med henvisning til EU-dommen.

CO-industri vandt sagen i Østre Landsret, men Højesteret frifandt senere virksomheden under henvisning til, at EU-direktivet ikke er bindende i retsforhold mellem private, og at sådan en fortolkning ville være i strid med ordlyden af den dagældende ferielov.

Derfor mente CO-industri, at medlemmet i den seneste sag var berettiget til erstatning fra staten for tabt ferie som følge af den manglende implementering, når virksomheden ikke kunne stilles til ansvar.

I 2012 vedtog Folketinget en ændring af ferieloven, så en dansk lønmodtager nu har ret til erstatningsferie, hvis han eller hun skulle være så uheldig at blive syg under sin ferie. Da loven er en implementering af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet, som siger, at lønmodtagere har ret til fire ugers ferie om året, betyder det, at en dansk lønmodtager kun har ret til erstatningsferie, hvis han eller hun bliver syg under ferien og er syg i mere end fem dage.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?

Relateret indhold