Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Skal du skifte spor i arbejdslivet?

Ansatte i industrien får nu mulighed for at få hjælp til at lave et sporskifte i arbejdslivet, hvis jobbet slider på kroppen eller psyken. TekSam er klar til at rykke ud med assistance.

Mere om sporskifte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har mere information om sporskifteordningen og har blandt andet lavet en særlig hjemmeside.

Mere om reglerne hos STAR

Du har måske allerede set en af de små film om, at det ikke skal gøre ondt at gå på arbejde. Det er CO-industri og Dansk Industri enige i. Derfor har ansatte i udvalgte brancher i industrien nu også mulighed for at søge om støtte til at skifte spor i arbejdslivet, hvis kroppen værker. Det kan for eksempel være efter mange år med tunge løft eller ensidige gentagne bevægelser, eller hvis det kan mærkes, at kroppen ikke kommer til at holde til pensionsalderen med det nuværende job.

Samtidig har CO-industri og Dansk Industri med midler fra Beskæftigelsesministeriet etableret en indsats, som er klar til at hjælpe ansatte, tillidsrepræsentanter og virksomheder med at finde den rigtige vej gennem den offentlige sporskifteordning. TekSam samarbejder med Dansk Metal, NNF og 3F Industrigruppen om indsatsen. Det betyder, at nedslidte eller personer, der er på vej til at blive det – fysisk eller psykisk, kan få gratis vejledning, efteruddannelse og eventuel praktik, så de er klar til nye opgaver på enten deres nuværende arbejdsplads eller hos en anden virksomhed.

 

SEKS BRANCHER

Inden for industrien er der seks brancher, hvor ansatte kan komme i betragtning til støtte til sporskifte.

”Vi mener, at det er en oplagt mulighed for de medarbejdere i industrien, som er i risikogruppen for at blive så nedslidte, at de i længden ikke kan bestride deres job, og derfor er i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet. De får en chance for at kvalificere sig til et mindre nedslidende job og dermed sikre sig en fremtidig plads på arbejdsmarkedet. Faktisk er bare det at være truet af nedslidning nok til at komme i betragtning til tilbuddet,” siger Dennis Jensen, områdeleder for samarbejdsområdet i CO-industri.

Disse medarbejdergrupper kan komme i betragtning til sporskifte
  • Ufaglærte
  • Smede
  • Maskinarbejdere/industriteknikere
  • Mekanikere
  • Maskinsnedkere
  • Procesoperatører
  • Industrioperatører
  • Slagtere
  • Bagere
  • Tarmrensere 

Han glæder sig over, at CO-industri og Dansk Industri har fundet fælles fodslag i arbejdet med at orientere om sporskifteordningen og hjælpe interesserede virksomheder gennem processen.

- Det er en styrke, at vi arbejder sammen. Det betyder nemlig, at tillidsrepræsentanten ikke behøver at stå med hatten i hånden og forklare virksomheden, hvad sporskifteordningen er, og hvorfor det er en god mulighed for nogle kolleger. Det ved ledelsen allerede gennem Dansk Industri, og begge parter kan få hjælp fra deres respektive organisationer gennem TekSam. Det medejerskab er vigtigt, siger Dennis Jensen.

 

TR ER VIGTIG

TekSam har allerede holdt tre orienteringsmøder om mulighederne for sporskifte, og i den nærmeste fremtid vil en række virksomheder, som sporskifteordningen kan være relevant for, blive kontaktet med henblik på at få en konsulent ud, som kan fortælle om ordningen. Interesserede virksomheder er også velkomne til at kontakte TekSam for at aftale et møde med en konsulent.

Brug TekSam

TekSam har indgået en aftale med konsulentvirksomheden Cabi om at hjælpe industriens virksomheder med at bruge sporskifteordningen. Det betyder, at det er en konsulent fra Cabi, der kommer ud til jeres virksomhed og fortæller og vejleder om ordningen.

Kontakt TekSam for at få flere oplysninger

Konsulenterne vil også kunne hjælpe og guide virksomheder og medarbejdere gennem processen. Det gælder både med at søge støtten, finde den rigtige uddannelse til den enkelte og eventuelt finde en praktikplads.

”Det er den enkelte medarbejder, der selv skal kontakte sin leder for at blive omskolet. Tillidsrepræsentanterne vil også spille en vigtig rolle, dels ved at være med til at få taget hul på snakken om efteruddannelse og sporskifte og dels ved at kunne støtte interesserede kolleger gennem hele forløbet, siger Erik Mosegaard,” samarbejdskonsulent i CO-industri.

 

ALT ER DÆKKET

Et sporskifteforløb må højest vare 40 dage, og det er helt op til den enkelte og arbejdsgiveren at tilrettelægge dagene. De behøver for eksempel ikke at ligge i forlængelse af hinanden. Forløbet kan godt spredes ud over en periode på seks måneder. Ud af de 40 arbejdsdage må fem arbejdsdage gå til afklaring og vejledning, mens 20 dage må gå til praktik.

På sporskifteordningen er alt dækket af den økonomiske støtte. Det betyder, at der udbetales normal løn, kursusudgifter er betalt, og eventuelt ophold er dækket.

For at få del i støtten skal det eller de kurser, som medarbejderen tager, være erhvervsrettede. Det betyder typisk, at kurserne skal findes i AMU-kataloget.

Rækker uddannelsesønskerne ud over, hvad der kan nås på 40 dage, så peger Erik Mosegaard på, at ordningen kan suppleres med industriens selvvalgte uddannelse gennem IKUF eller aftalt uddannelse.

”Hvis du for eksempel har sparet tre års selvvalgt uddannelse op, betyder det faktisk, at du kan lægge 30 dage oven i,” siger han.

Han anbefaler, at man slutter af med Sporskifteordningen, da det er her man har mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i et praktikforløb.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?

Relateret indhold