Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Tjek af dækningsområde giver bonus

Der er flere gevinster ved at sikre medlemmer af TL og HK områdedækning, viser resultater fra Midtjylland.

Flere tillidsrepræsentanter, flere medlemmer og mere på lønsedlen. Det er næsten et rent kinderæg, HK og Teknisk Landsforbund (TL) i fællesskab har lagt i Midt- og Vestjylland, hvor de to organisationer er gået sammen om at kigge på områdedækningen på en række virksomheder.

Alene på forsyningsvirksomheden EnergiMidt i Silkeborg har arbejdet resulteret i, at knap 110 teknikere nu er blevet omfattet af overenskomsten. Tidligere betragtede virksomheden kun 50 teknikere som dækket af overenskomsten.

Den faglige opmærksomhed omkring overenskomstdækningen har desuden resulteret i valg af yderligere tre tillidsrepræsentanter, så der nu er fem tillidsrepræsentanter, der repræsenterer teknikerne på virksomheden.

 

FLERE MEDLEMMER

Samtidig er antallet af medlemmer stigende – kraftigt hjulpet på vej af det faktum, at de nu kan se, at overenskomsten blandt andet fremtidssikrer dem en indbetaling på fritvalgslønkontoen.

- Det har chokeret mig, hvor mange der står udenfor og kigger ind, fordi de mener, at de er bedre til selv at forhandle løn, end vi er fra centralt hold. Men det har også overrasket mig, hvor mange der har fundet ud af, hvad de ikke har ret til, når de ikke er dækket af en overenskomst, siger Tina Breindahl, faglig sekretær i Teknisk Landsforbund MidtVest.

Hun er overbevist om, at der er lige så meget at hente på andre virksomheder i industrien, og TL og HK i Midt- og Vestjylland er da også allerede i gang med at kigge på andre store virksomheder.

- Vi havde et billede af, at vores medlemmer bliver skrevet ud af overenskomsten, blandt andet fordi deres arbejdsfunktioner bliver mere og mere specialiserede. Men vi havde ikke forstillet os, at billedet var så skævt. Det bliver vi nødt til at italesætte, for arbejdet i industrien bliver mere og mere funktionærtungt, fastslår hun.

Udfordringen for Teknisk Landsforbund er nemlig, at deres medlemmers kompetencer bliver bredere og bredere, men også mere specialiserede og på et meget højt fagligt niveau.

Derfor mener mange virksomheder ikke, at medlemmerne hører under Industriens Funktionæroverenskomst, men skal på individuelle kontrakter, hvor der blandt andet ikke indgår en frivalgslønkonto.

 

HENT FAGLIG HJÆLP

Tina Breindahl anbefaler derfor tillidsrepræsentanter til i tæt samarbejde med deres lokalafdeling at kigge grundigt på deres egen virksomhed og på, hvem der er dækket af overenskomsten, og hvem der ikke er.

- Husk at undlade at anerkende, at nogen står udenfor, med mindre sagen har været en tur forbi en faglig i afdelingen. Man skal ikke som tillidsrepræsentant forsøge at klare sagen selv, men i stedet henvende sig i sin faglige afdeling. Vi har i den konkrete sag både haft forbundet og CO-industri til at hjælpe os, fordi vi virkelig er ude i et hjørne af overenskomsten, som kræver stor faglig ekspertise, siger Tina Breindahl.

Men hun mener bestemt, at diskussionen er værd at tage.

- Der er virkelig noget at hente ved fagligt at arbejde målrettet med områdedækningen. For den enkelte er det helt konkret bedre at være dækket af en overenskomst end at stå udenfor. Det kan direkte aflæses på lønsedlen. En styrkelse af overenskomsten, hvor alle er dækket, er også en klar styrkelse af tillidsrepræsentanten og den danske model, påpeger hun.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?