Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Uddannelse giver lønforhøjelse

For fem år siden satte tillidsrepræsentanterne gang i en uddannelsesbølge på elektronikfabrikken Kamstrup. Det var ikke populært. I dag bliver kollegerne sure, hvis uddannelsestempoet ikke går hurtigt nok, og lønsystemet hænger tæt sammen med lysten til at opkvalificere sig.

Over 30 medarbejdere på elektronikvirksomheden Kamstrup er netop nu i gang med at uddanne sig til enten industrioperatør eller elektronikoperatør, og til januar begynder en lille håndfuld mere på elektronikoperatøruddannelsen.

Målsætningen er at løfte alle 240 medarbejdere fra ufaglærte til faglærte. Robotter, selvkørende robotter og automatisering er gennem de seneste år blevet mere og mere udbredt på Kamstrup, og det kræver mere teknologisk viden hos medarbejderne. 

”Vi må bare erkende, at om få år er der ikke brug for ufaglærte. Derfor er det vigtigt at løfte kollegernes kompetencer og sørge for, at de får papir på alt det, de kan. For i virkeligheden er de jo ikke ufaglærte. De er specialister i det, de gør,” siger Anja Borg, som er tillidsrepræsentant for 3F’erne på Kamstrup.

 

FOR FREMTIDEN

Derfor tog tillidsrepræsentanterne for fem år siden kontakt til ledelsen med et ønske om at kompetenceudvikle kollegerne til fremtiden. Det vakte ikke udelt begejstring blandt kollegerne.

Screening

Før Kamstrup for alvor kunne gå i gang med sit uddannelsesprojekt, fik virksomheden screenet alle medarbejdere for at finde ud af, hvor den enkelte medarbejder havde sine styrke og svagheder. 

For at skabe et godt fundament for uddannelserne var det nemlig nødvendigt at løfte nogle af medarbejdernes niveau i blandt andet læsning, stavning, matematik og engelsk, mens andre var på ordblindekursus og fik de rigtige hjælpemidler til den videre uddannelse.

Virksomheden fik hjælp af det tidligere Netværkslokomotiv, som skød projektet i gang med at rulle en pølsevogn frem og tale begejstret om uddannelse. Det lykkedes så godt, at kollegerne ifølge Anja Borg glemte alt om tabuer og åbent fortalte om deres screeningsresultater og dermed gav medvind til det fortsatte arbejde.

”Men når vi forklarede, at vi prøvede at hjælpe dem, og at det jo ikke kun handler om at sikre virksomheden dygtige og kompetente medarbejdere, men også om at de er en attraktiv arbejdskraft, hvis de en dag skal finde andet arbejde. Så kunne de godt se det. I dag brokker de sig faktisk, hvis de synes, at det ikke går hurtigt nok med at komme på uddannelse,” forklarer hun.

Samtidig med, at de satte gang i en uddannelsesbølge på virksomheden i Stilling ved Skanderborg, har tillidsrepræsentanterne sammen med ledelsen skabt et lønsystem, som belønner medarbejdere, der vil give den en skalle på uddannelsesfronten.

Det betyder, at kollegerne kan tjene syv kroner ekstra i timen, hvis de tager en uddannelse som for eksempel industrioperatør, elektronikoperatør eller lager og logistik. Oven i det kan de supplere op med diverse udvalgte AMU-kurser, som giver mellem en og halvanden krone ekstra i timen. Dog maksimalt seks kroner i timen.

Det er også muligt at hæve lønnen ved at få en funktionsrolle som for eksempel flowkoordinator. Det er en stilling, som medarbejderne kan søge, og får de den, kan de begynde på de forskellige kurser, som knytter sig til funktionsrollen. Her er det muligt at få op til 10 kroner ekstra i timen plus fire kroner, hvis man har et særligt ansvar.

”Det nye lønsystem begyndte med funktionsrollerne, fordi vi gerne vil belønne dem, der tager teten og løber med bolden. Og så har vi lige så stille bygget det ud til også at rumme de andre uddannelser og kurser,” siger Anja Borg.

AMU-kurser på Kamstrup

Uddannelsesudvalget på Kamstrup har udarbejdet en liste med AMU-kurser, som udløser ekstra lønkroner. Alle kurserne er nøje udvalgt efter behovet for viden i produktionen. Medarbejderne har blandt andet kunnet vælge kurser om robotter og lodning, men det er også muligt at komme på stresskursus eller kursus om grøn omstilling.

To gang om året bliver kurserne evalueret. Nogle kurser bliver skiftet ud og erstattet af nye kurser, fordi der er andre behov nu, mens nogle kurser ryger af listen, fordi niveauet er for lavt.

Det sker også, at udvalget hører om nye kurser og sender et par medarbejdere afsted for at prøve det af, inden kurset får plads på Kamstrups uddannelsesliste.

Anja Borg og hendes kolleger henter inspiration til nye kurser på blandt andet 3F’s årsmøde for elektronikbranchen, hos andre kolleger og gennem kontakt til de lokale uddannelsesinstitutioner.

 

EN BALANCEGANG

Hun erkender, at det er en balancegang at lægge så stor en del af lønstigningen over på uddannelse. Der er især ældre kolleger, som ikke har lyst til at uddanne sig i deres sidste arbejdsår og dermed har svært ved at stige i løn. Derfor bliver det også overvejet, om lønkronerne, som hentes ved de lokale lønforhandlinger, skal lægges på uddannelseskronerne eller på grundlønnen.

”Men det fungerer faktisk rigtig godt. Folk har fundet ud af, at hvis de vil have noget ekstra, der ligesom rykker, så skal de tage nogle kurser eller uddannelse,” siger hun.

 

ALTID MINDST TO AFSTED

Kamstrup bruger aftalt uddannelse og får på den måde tilskud til at uddanne medarbejderne. Virksomheden har derfor også en rammeaftale, som forpligter de fire forskellige afdelinger til at sende mindst to medarbejdere afsted på uddannelse og helst flere. Det kan give udfordringer med bemandingen i afdelingerne, men holdningen i virksomheden er klar.

”Der skal være plads til uddannelse og kurser. Det er en del af vores lønaftale, og hvis ledelsen ikke overholder det, så overholder de ikke vores lokalaftale,” fastslår hun.

Inspiration til kompetenceudvikling

Pjece nr.: 2022-017

Udgivelsesdato: 22-2-2022

Læs mere og bestil

De forsøger at løse bemandingsproblemerne ved at lade medarbejderne uddanne sig forskudt af hinanden, ligesom der nogle gange bliver taget vikarer ind.

For at bakke op om de medarbejdere, som tager uddannelse, kommer lederne på besøg på skoler ved for eksempel afsluttende prøver. Det bliver også fejret, når en kollega har bestået sin svendeprøve.

”Det betyder meget. For det er jo ikke unge mennesker det her. Det er faktisk folk, der er lidt oppe i årene, og for nogle af dem har det været noget af en rejse. Pengene lokker selvfølgelig altid. Her har du virkelig givet dig selv en reel lønstigning, men du har altså også lige taget en uddannelse. Det betyder noget, ” siger hun.

 

KOLLEGERNE BLOMSTRER

Lyst til mere viden

Har du lyst til at vide mere om lønsystemer og eventuelt få besøg af lønkonsulenterne, så kan du finde flere informationer på CO-industris hjemmeside

Lønsystem

Faktisk oplever hun, at mange kolleger blomstrer op på arbejdspladsen, når svendebrevet er i hus.

”Det er nogle helt andre kolleger vi får tilbage. De kommer tilbage med en anden indstilling. De tager mere ansvar, og de virker mere selvsikre. Det betyder også, at det ikke længere er os tillidsfolk, som skal skubbe dem i gang med uddannelse. Det gør de selv,” fortæller Anja Borg.

Det tager typisk et år og fire måneder at tage en industrioperatøruddannelse, fordi mange af kollegerne får merit for deres erfaringer.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.