Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Uddannelse med rabat

Der er gode muligheder for at høvle endda meget tid af en faglært uddannelse eller en kort videregående uddannelse, hvis du har et par års erhvervserfaring. Med aftalt uddannelse kan du ovenikøbet gøre det med overenskomstmæssig løn.

Det tager normalt to år at blive industrioperatør og lige så lang tid at tage en erhvervsakademiuddannelse, som i øvrigt foregår på fuld tid og på SU i stedet for løn, men med et par års erfaring fra industrien kan både ufaglærte og faglærte ofte skære en ordentlig bid af uddannelsestiden.

Og med aftalt uddannelse har du mulighed for at få uddannelsen betalt og overenskomstmæssige løn under uddannelsen. Det kræver dog, at I på din arbejdsplads kan blive enige om at indgå i aftalt uddannelse, og at uddannelsen er på positivlisten hos Industriens Kompetenceuddannelsesfond.

- Vi ved, at det inspirerer allermest til at tage en uddannelse, hvis en leder eller en nær kollega prikker en på skulderen og siger, at ’med alt det, du kan, så skal du da have papir på det’. Men samtidig kan det også være svært at overskue fire års uddannelse, og her kan muligheden for at få merit virke enormt motiverende, siger Pia Maul Andersen, som er næstformand i 3F Industrigruppen.

Især ufaglærte over 25 år med mindst to års relevant erfaring kan tage en faglært uddannelse på væsentligt kortere tid, end det vil tage en ung, uerfaren person. De har nemlig mulighed for at få merit.

 

HURTIG VURDERING

Det er erhvervsskolen, der foretager en vurdering af, om du kan få afkortet din uddannelse på baggrund af erfaring eller tidligere uddannelser. Typisk vil industriansatte med over to års erfaring få merit på uddannelsens grundforløb og hovedforløb, og for nogle vil de endda helt kunne skippe grundforløbet og praktikdelen.

- Det kræver dog, at du gennem dit job har været gennem alle facetter af faget, siger Pia Maul Andersen.

Hvor meget uddannelsestiden kan kortes ned er altså individuelt, men du kan på www.faglært.dk klikke dig ind på uddannelse for personer over 25 år og ved at svare på en række spørgsmål, der ligner dem erhvervsskolerne stiller, får du en rapport med en vejledende vurdering af, hvor hurtigt dine erfaringer kan få dig gennem uddannelsen.

- Så kan du sidde hjemme i stuen og for eksempel finde ud af, at du kan få en plastmageruddannelse, som normalt tager fire år, på kun tre år og to måneder. Rapporten er kun vejledende, men den giver en god idé om, hvordan din situation ser ud, og så har du også en fornemmelse af, hvilke spørgsmål du skal svare på, når erhvervsskolen laver sin vurdering, forklarer hun.

 

GENVEJ TIL AKADEMIUDDANNELSE

Også faglærte kan få rabat på uddannelsestiden, hvis de ønsker at tage en anden erhvervsuddannelse. Det kan for eksempel være en ansat med en ældre faglært uddannelse, som ønsker at blive ”opgraderet” til industritekniker. Men typisk vil faglærte rette blikket mere mod akademiuddannelserne, siger Erling Jensen, faglig sekretær i Dansk Metal.

Gennem aftalt uddannelse har faglærte mulighed for at tage en akademiuddannelse på deltid over tre år, som samlet er langt kortere end de to år, som en erhvervsakademiuddannelse normalt tager. Kravene for at kunne tage en akademiuddannelse er, at du skal have en erhvervsuddannelse eller en studentereksamen og mindst to års relevant erhvervserfaring.

- Det kan de gøre, dels fordi de har erfaring, som de kan bære ind i uddannelsen, og dels fordi der er skåret ned på de bløde moduler, så kun de faglige står tilbage. Og på fuldtidsstudiet sluttes uddannelsen typisk af med tre måneders praktik, hvilket er unødvendigt for de faglærte, fordi de jo er ude at arbejde, forklarer han.

Akademiuddannelsen er bygget op af seks moduler, som hver består af otte til ti dages undervisning, hvor du typisk er væk fra virksomheden en dag om ugen. Det betyder også, at der er lange perioder, hvor du ikke har undervisning.

- Men man skal holde sig for øje, at det kræver en del forberedelse. En tommelfingerregel siger, at du skal regne med en til to dages forberedelse til hver undervisningsdag. Så man skal være villig til at investere noget tid i det, fastslår Erling Jensen.

Samtidig påpeger han, at akademiuddannelserne også har den fordel, at du kan nøjes med et enkelt eller to moduler, hvis du ikke ønsker en hel uddannelse. Du har dog først en kortere videregående uddannelse, når du inden for seks år har afsluttet alle moduler.

 

FORDEL FOR VIRKSOMHEDEN

Vil du gerne tage en akademiuddannelse gennem aftalt uddannelse kræver det ud over de generelle krav, at du har opsparet seks ugers selvvalgt uddannelse, men det er ifølge Erling Jensen sjældent et problem for de fleste faglærte.

Og for arbejdsgiveren er der kun fordele ved, at virksomhedens faglærte tager en akademiuddannelse, mener han.

- Hvis en faglært tager for eksempel den akademiuddannelse, der hedder innovation, produkt og produktion, så bliver han eller hun kvalificeret til typiske mellemlederstillinger som for eksempel driftschef. På den måde får arbejdsgiveren en, der kender hele setuppet gennem sin uddannelse og samtidig kender virksomheden og ved, hvordan man gebærder sig på arbejdsmarkedet. Man får hele pakken på en gang, i stedet for at man skal ud og ansætte en udefra, som måske kommer lige fra skolebænken og ikke har prøvet andet, siger Erling Jensen.

Læs mere om faglært uddannelse på www.faglært.dk . Det er Dansk Metal, 3F, DI og Industriens Uddannelser, der står bag siden.

Læs mere om aftalt uddannelse på www.ikuf.dk. Her er også en list over uddannelser som er godkendt til aftalt uddannelse

www.bygovenpå.dk kan du læse mere om akademiuddannelser

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?