Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Få hjælp ved uenighed

De nye overenskomster styrker mulighederne for at få hjælp, hvis der opstår uenighed i forbindelse med de lokale lønforhandlinger.

CO-industri og Dansk Industri er med OK23-forliget blevet enige om at styrke parternes rolle i forbindelse med den fagretlige behandling af uenigheder vedrørende lokale lønforhandlinger. Det er beskrevet i en ny organisationsaftale.

Af aftalen fremgår det, at de lokale parter under lokale lønforhandlinger er forpligtet til at indgå i reelle forhandlinger. Og CO-industri og Dansk Industri skal ved fagretlig behandling af sager vedrørende lokale lønforhandlinger understøtte et roligt og godt samarbejde mellem de lokale parter og sørge for, at de lever op til overenskomsternes regler og intentionerne i disse.

Protokollat om Løndannelsen i industriens overenskomster

Protokollat 26

Hvis de lokale parter anmoder om et mæglingsmøde, kan CO-industri og Dansk Industri forud for mødet opfordre de lokale parter til at genoptage de lokale lønforhandlinger og i den forbindelse at indsende et fyldestgørende referat fra forhandlingerne, der belyser, hvilke elementer der har været drøftet.

Desuden kan CO-industri og Dansk Industri opfordre virksomheden til over for en på virksomheden valgt tillidsrepræsentant at redegøre for virksomhedens forhold. Det drejer sig om virksomhedens:

  • Produktivitet
  • Konkurrenceevne
  • Økonomiske situation
  • Fremtidsudsigter, herunder blandt andet:
    • Ordrebeholdning
    • Markedssituation
    • Produktionsforhold

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?