Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Modtag din nye leder

Når I modtager en ny leder med en anden kulturel baggrund, er det vigtigt, at lederen introduceres til den danske arbejdsmarkedsmodel og samarbejdskultur.

Når I modtager en ny leder med en anden kulturel baggrund og forståelse af samarbejde, arbejdsvilkår og forhandling med tillidsvalgte, er det vigtigt, at lederen introduceres til den danske arbejdsmarkedsmodel og samarbejdskultur, så I undgår for mange kultursammenstød.

CO-industri anbefaler, at I drøfter modtagelse af nye udenlandske ledere i SU. Det kan for eksempel være, at I aftaler et forløb for den udenlandske leder, som beskriver, hvad der skal ske før, under og efter opholdet. Her er lidt inspiration til, hvordan sådan et forløb kan se ud. 

 

Før ankomsten

Der findes forskellig information om, hvordan det er at arbejde i Danmark, som kan sendes til den nye leder inden ankomsten. Find inspiration på www.workindenmark.dk.

I SU kan I diskutere, hvilke værdier I har på arbejdspladsen, som det er vigtigt, at den nye leder kender til. 

Det vil også være en god idé at diskutere, hvornår lederen skal mødes med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten.

 

Under opholdet i Danmark

Hold møder med den nye udenlandske leder og de relevante tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tillidsrepræsentanterne kan for eksempel introducere til det samarbejde, der er mellem tillidsrepræsentanten og lederne på virksomheden og de lokalaftaler, der er indgået for de medarbejdere, lederen får ansvar for. Det er også en god idé at fortælle om personalepolitikker og samarbejdet i SU, så lederen er med på, hvilke emner der forventes drøftet, inden der træffes ledelsesmæssig beslutning. 

Arbejdsmiljørepræsentanterne kan introducere til arbejdsmiljøorganisationen på virksomheden og gøre lederen opmærksom på det ansvar, vedkommende har og det samarbejde, der er på virksomheden om et godt arbejdsmiljø. 

Det er en god idé, at tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten mødes løbende med den udenlandske leder, så samarbejdet kan evalueres og eventuelle misforståelser håndteres. 

 

Når opholdet er slut

De tillidsvalgte kan tage et møde med den udenlandske chef inden afrejsen for at høre, hvilke tanker lederen har gjort sig om samarbejdet. Så ved I, hvad I eventuelt skal gøre anderledes næste gang.

I SU kan I evaluere forløbet sammen med ledelsen, så I kan få fælles ideer til at forbedre modtagelsen af nye udenlandske ledere.  
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.