Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Nye redskaber til lønforhandling efter OK23

De nye overenskomster giver dig flere værktøjer på hånden til de lokale lønforhandlinger. Det skal styrke mulighederne for at have konstruktive lønforhandlinger.

OK23 styrker dig, når du som tillidsrepræsentant skal forhandle løn på jeres virksomhed. Aftalen slår nemlig fast, at du og din arbejdsgiver skal indgå i reelle forhandlinger, og at lønnen skal afspejle virksomhedens situation.

Samtidig får du også et konkret redskab til selve forhandlingerne. I OK23-aftalen er det tydelig udspecificeret, at du kan anmode virksomhedens ledelse om en række informationer til brug for lønforhandlingerne.

Det drejer sig om information om virksomhedens:

  • Produktivitet
  • Konkurrenceevne
  • Økonomiske situation
  • Fremtidsudsigter, herunder blandt andet: 
    • Ordrebeholdning
    • Markedssituation
    • Produktionsforhold.

 

Med dette fælles udgangspunkt kan du bedst muligt støtte dine kolleger i forbindelse med indgåelse af aftaler om løn, uanset om kollegerne forhandler individuelt eller kollektivt.

I OK23-forliget bliver det også fastslået, at kollektive forhandlinger er en naturlig model, som kan anvendes, hvis de lokale parter kan blive enige om det. Det gælder for både Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. 

Protokollat om Løndannelsen i industriens overenskomster

Protokollat 26

Ligeledes fastslår de, at løndannelsen i industriens overenskomster skal ske lokalt, og at både de lokale parter og overenskomstparterne har en fælles interesse i at understøtte mindstebetalingssystemet.

CO-industri og Dansk Industri har desuden indgået en organisationsaftale, som styrker mulighederne for at få hjælp ved uenighed. 
 

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?