Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Oprettelse af ESU

Et Europæisk Samarbejdsudvalg kan etableres i virksomheder, der har aktiviteter i flere europæiske lande.

Et Europæisk Samarbejdsudvalg kan etableres i virksomheder, der har aktiviteter i flere europæiske lande.

Virksomheden skal have over 1000 ansatte inden for EU/EØS og der skal mindst være 150 ansatte i to forskellige EU/EØS-lande. EØS er EU-landene, samt Norge, Island og Liechtenstein.

Initiativet til etablering af et ESU kan tages enten af ledelsen eller af repræsentanter for mindst 100 medarbejdere i mindst to virksomheder i to forskellige EU/EØS-lande.

En ESU-aftale indgås i det land, hvor koncernens europæiske hovedsæde ligger. Ligger hovedsædet i et land, der ikke er medlem af EU, skal koncernens ledelse vælge, i hvilket EU-land aftalen skal indgås.

 

SÆRLIGT FORHANDLINGSUDVALG

Når medarbejderne skriftligt anmoder om oprettelse af et ESU, skal den centrale ledelse nedsætte et særligt forhandlingsorgan (SFO), der skal forhandle en skriftlig aftale om ESU.

Det Særlige Forhandlingsorgan (SFO) består af repræsentanter fra ledelsen og medarbejderrepræsentanter fra hvert af de EU/EØS-lande, hvor koncernen har aktiviteter. Medlemmerne af SFO vælges i forhold til det antal arbejdstagere, som koncernen beskæftiger. Landene tildeles en plads for hver 10 procent, eller en brøkdel heraf, af koncernens samlede antal medarbejdere i EU. Ifølge den danske ESU-lovgivning vælges danske medlemmer til SFO blandt b-sidens medlemmer i samarbejdsudvalget (SU). Har virksomheden ikke et SU, vælges medlemmerne blandt tillidsrepræsentanterne. Er der ikke tillidsrepræsentanter, vælges blandt de ansatte.

SFO skal have afholdt sit første møde inden for et halvt år efter, at ledelsen har modtaget anmodningen og være færdig med aftalen inden tre år.

Hvis en aftale ikke er forhandlet færdig inden for tre år, gælder direktivets mindstebestemmelser.

 

FORHANDLING AF AFTALE

Undervejs i forhandlingerne har medarbejderrepræsentanterne i SFO ret til et møde før og efter hvert møde med koncernens ledelse med tolkebistand. SFO har ret til at inddrage eksperthjælp under forhandlingerne. Det betyder, at eksempelvis en konsulent fra CO-industri kan deltage i forhandlingerne, eller en anden relevant konsulent fra andre både nationale og internationale organisationer.

Først når SFO er enige om en ESU-aftale, nedsættes det egentlige ESU.

 

HJÆLP TIL AT OPRETTE ESU

Dit forbund/kartel kan hjælpe med at kortlægge en koncern og finde frem til hovedsædet, og i hvilke lande koncernen opererer.

Forbund/kartel hjælper også med at skabe kontakt til tillidsrepræsentanter eller faglige organisationer i de øvrige involverede lande via de europæiske faglige branchesammenslutninger.

 

ANTAL DANSKE PLADSER I SFO

Antallet af danske pladser afgøres af, hvor stor en del af koncernens medarbejdere, der er ansat i Danmark.

Eks: Oprettelsen af SFO involverer medarbejdere i ti EU-lande. 11 procent af det samlede antal medarbejdere i koncernen er ansat i ni lande.  I Danmark er en procent af det samlede antal medarbejdere ansat. SFO får 19 medlemmer i alt. Alle ni EU-lande, hvor der er mere end 10 procent af det samlede antal medarbejdere ansat, tildeles to pladser i SFO, mens Danmark, hvor der er ansat en procent af det samlede antal medarbejdere, tildeles én plads.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.