Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Organisation

CO-industris øverste myndighed er Centralledelsen med 49 medlemmer - 48 fra de ni medlemsforbund samt CO-industris organisationssekretær. Derudover har centralorganisationen et forretningsudvalg samt en række underudvalg. Formandskabet tegnes af formand Claus Jensen, der er forbundsformand for Dansk Metal samt Mads Andersen, der er formand for Industrigruppen i 3F.

FORRETNINGSUDVALGET

 

Udvalgets 15 medlemmer udpeges af medlemsforbundene. Forretningsudvalget fungerer som CO-industris forhandlingsudvalg i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Forretningsudvalget holder normalt fire ordinære møder årligt, hvor den faglige og politiske situation drøftes.

 

Claus Jensen Dansk Metal
Mads Andersen 3F
Henrik Jensen CO-industri
René Nielsen Dansk Metal
Keld Bækkelund Hansen Dansk Metal
Hans Daugaard 3F
Pia M. Andersen 3F
Simon Tøgern HK/Privat
Gitte Geertsen HK/Privat
Benny Yssing Dansk El-Forbund
Jannik Frank Petersen Teknisk Landsforbund
Henrik W. Petersen Blik- og Rørarbejderforbundet
John Nielsen Serviceforbundet
Tonny Olsen Malerforbundet
Preben Steenholdt Pedersen Dansk Jernbaneforbund

 

 
ØVRIGE UDVALG

 

Overenskomstudvalg
CO-industris overenskomstudvalg er et underudvalg af forretningsudvalget og refererer direkte til forretningsudvalget. Udvalgets opgave er at vurdere overenskomstspørgsmål mellem overenskomstperioderne.

 

Miljøudvalg
Miljøudvalgets hovedopgaver er at koordinere aktiviteter i forbund og BFA Industri samt behandle væsentlige nye regler om arbejdsmiljø og miljø.

 

Organisationsudvalg

 

Ligestillings-, social- og familiepolitisk udvalg
Udvalget behandler emner set med ligestillings- og socialpolitiske briller. Der sættes fokus på bestemte elementer som eksempelvis fleksjob, virksomhedernes sociale engagement og balancen mellem familieliv og arbejdsliv.

 

Pensionsudvalg
Udvalgets opgave er at behandle generelle pensionsmæssige forhold med udgangspunkt i overenskomsternes pensionsbestemmelser (Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst).

 

Tillidsrepræsentantudvalg
Udvalget beskæftiger sig med emner, som berører tillidsrepræsentanternes hverdag. Der iværksættes blandt andet projekter og laves materialer på baggrund af henvendelser fra tillidsrepræsentanter.

 

Uddannelsesudvalg
CO-industris uddannelsesudvalg beskæftiger sig med samfundsmæssige og overenskomstmæssige uddannelsesspørgsmål som eksempelvis praktikpladssituationen, efteruddannelse og lokale uddannelsesudvalg.

 

Tele-Information-Media- og Elektronikudvalget
Tele-, Information-, Medie- og Elektronikudvalget (TIME-udvalget) har fokus på en række elementer, der tilsammen handler om kommunikation i samfundet set i forhold til de ansatte. Blandt andet brugen af internet i virksomhederne, fremtidens teleregulering og elektronisk overvågning.

 

Maritime udvalg
Udvalget har fokus på arbejds- og ansættelsesforholdene på hele det maritime område, hvor medlemmer af CO-industri er beskæftiget eller har interesser. Derfor har udvalget også skiftet navn fra Skibsværftsudvalget til Maritime Udvalg.

 

Støberiudvalget
Udvalget skal gennem opsøgende virksomhed forbedre arbejdsvilkårene, herunder løn og arbejdsmiljø, uddannelse og beskæftigelse inden for jern- og metalstøberierne.

 

Permanent lønsystemudvalg

 

Udvalget for energiproduktion og distribution
Udvalget skal løbende følge den energipolitiske dagsorden med kontakter til relevante aktører, f.eks. erhvervsmæssigt, politisk og miljømæssigt. Udvalget skal desuden følge udviklingen på internationalt plan, og opsamle og videreformidle relevant viden herunder om nye teknologier, der har betydning for forholdene i den danske energisektor, eller der hvor vi fra dansk side kan bidrage med konkrete udspil.

 

Industripolitisk udvalg (RIPU)