Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Sammensætning af ESU

Der er stor forskel på, hvordan ESU'er er sammensat. Sammensætningen af et ESU-udvalg er beskrevet i virksomhedens ESU-aftale.

I direktivet er udgangspunktet for sammensætningen af et ESU beskrevet.

Et ESU sammensættes i forhold til det antal ansatte koncernen har i de forskellige EU/EØS-lande. Ansatte i hvert land tildeles en ordinær plads i udvalget. Der tildeles en plads for hver 10 procent eller del heraf de ansatte udgør af det samlede antal ansatte i koncernen. Der kan aftales andet i ESU-aftalen.

Den centrale ledelse skal hvert andet år beregne antallet af ansatte. Fører beregningen til en ændret fordeling af ansatte, og har nogle dermed ret til flere eller færre medlemmer, skal ESU tilpasses.

 

VALG AF REPRÆSENTANTER TIL ESU

I Danmark vælges medlemmer til ESU af b-side medlemmer i virksomhedens nationale samarbejdsudvalg (SU).

Har virksomheden ikke et SU, vælges medlemmerne af tillidsrepræsentanterne. Er der ikke tillidsrepræsentanter, vælges medlemmer til ESU af samtlige ansatte.

 

FORRETNINGSUDVALG

Et ESU kan vælge at oprette et forretningsudvalg, der kan koordinere ESU-arbejdet og have kontakten til ledelsen mellem ESU-møderne.

Forretningsudvalget kan bestå af op til fem personer.  Normalt er formanden fra det land, hvor koncernen har hovedsæde.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.