Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

Whistleblowere – en guide til tillidsvalgte

I sommeren 2021 vedtog Folketinget Lov om beskyttelse af whistleblowere, som gennemfører Europa-Parlamentets direktiv om samme. Loven forpligter arbejdsgivere med over 49 ansatte til at have en whistleblowerordning og giver samtidig whistleblowere beskyttelse mod repressalier i forbindelse med indberetning af lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Denne pjece er skrevet til dig, som er medlem af et samarbejdsudvalg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller repræsentant i et europæisk samarbejdsudvalg for at blive forberedt på den nye lovgivning.

Pjece nr.: 2022-045

Udgivelsesdato: 12-9-2022

Bestil og få sendt med posten