Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Ældres fysik kan ikke leve op til arbejdspladsernes krav

Ny forskning viser, at arbejde i industrien er særligt fysisk krævende for medarbejdere over 50 år.

Ansatte i industrien har store problemer med at finde balancen mellem de fysiske krav, som deres arbejde stiller, og deres helbred og fysiske formåen. Særligt de ældre medarbejdere på arbejdspladserne har svært ved at leve op til de fysiske krav. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Ved at sætte bevægelsescensorer og måle pulsen på 677 medarbejdere i rengørings-, industri- og transportbrancherne, mens de udførte deres job, har forskerne for første gang været i stand til at gennemføre præcise og objektive målinger af de fysiske krav i de tre brancher.

Rengøring, industri og transport er ofte præget af hårdt fysisk arbejde, hvilket betyder, at medarbejderne er særligt udsatte for tidlig nedslidning og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen.

Hidtil har forskernes viden om deres arbejdsmiljø været baseret på usikker selvrapporteret information, men ved at bruge teknologi kan forskerne nu give et mere præcist billede af, hvordan balancen er mellem de fysiske krav på arbejdspladserne og den fysiske kapacitet hos kortuddannede medarbejdere i manuelle erhverv.

- Den viden, det giver os, er meget brugbar i forhold til fremtidige forebyggende indsatser. Og det viser resultaterne af vores målinger, at der er et stort behov for, siger Andreas Holtermann, professor og en af forskerne bag rapporten, til Videncenter for Arbejdsmiljø.

Behov for indsats
Især blandt medarbejdere over 50 år er der en betydelig skævhed mellem de fysiske krav, som arbejdet stiller, og medarbejdernes fysiske kapacitet. Mange ældre medarbejdere har smerter, der påvirker deres arbejde.

- Vi kan se, at mange medarbejdere i alle brancher – og særligt medarbejdere over 50 år – har store udfordringer med deres helbred, lav fysisk formåen og samtidig høje fysiske arbejdskrav. Det viser, at der er behov for målrettede indsatser, hvis det skal være muligt for mange af dem at være i arbejde indtil efterløns- eller pensionsalderen, siger Andreas Holtermann.

Forskernes målinger viser, at de fysiske krav til produktionsmedarbejdere i industrien er høje. I gennemsnit arbejder de seks minutter om dagen med armene løftet over skulderhøjde, og næsten 30 minutter med armene løftet over 60 grader. 69 procent af dem står op i 75 procent af arbejdstiden, og de går i gennemsnit næsten 8.000 skridt i løbet af en arbejdsdag. Over 37 procent af produktionsmedarbejderne arbejder dagligt med en pulsbelastning over det anbefalede niveau.

Samtidig viser målingerne, at en stor andel af produktionsmedarbejderne har en lav fysisk kapacitet og et dårligt helbred. 69 procent har et kondital under det anbefalede i forhold til deres køn og alder, og seks ud af ti siger, at smerter hæmmer dem i at udføre fysisk krævende arbejdsopgaver. 57 procent af dem siger desuden, at smerter hæmmer dem i at deltage i fysiske aktiviteter i fritiden.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?