Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

CO-industri godkender industriens overenskomster

Den aftale om nye overenskomster, som CO-industri og Dansk Industri indgik søndag, er i dag blevet godkendt af CO-industris Centralledelse, der består af 48 repræsentanter fra de ni medlemsforbund.

Den aftale om nye overenskomster, som CO-industri og Dansk Industri indgik søndag, er i dag blevet godkendt af CO-industris Centralledelse, der består af 48 repræsentanter fra de ni medlemsforbund.

Overenskomstaftalen giver blandt andet følgende forbedringer:

  • Et massivt uddannelsesløft for alle grupper – ufaglærte, faglærte og funktionærer.
  • Ret til seniorordning, der kan give op til 32 fridage om året ud over ferie og feriefridage.
  • Forbedringer til børnefamilier med fuld løn under forældreorlov, indførelse af to børneomsorgsdage og udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom og ved indlæggelse.
  • Fordobling af Fritvalgs Lønkontoen fra 2 til 4 procent i overenskomstperioden og forhøjelse af andre satser.
  • Bedre forhold for vikarer, der lettere opnår samme anciennitet som fastansatte.
  • Tillidsrepræsentanternes værktøjer og vilkår forbedres.
  • Hurtigere afklaring af om arbejde udefra er vikar- eller entreprisearbejde.
  • Flere funktionærer vil blive omfattet af overenskomsten.

Med de forbedringer anbefaler CO-industris Centralledelse, at der bliver stemt ja, når overenskomstaftalerne senere bliver sendt til afstemning blandt forbundenes medlemmer.

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst gælder direkte for 230.000 lønmodtagere på 6.000 industrivirksomheder.

 

CO-industri er forhandlingsfællesskab for ni forbund: 3F, Dansk Metal, HK/Privat, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Serviceforbundet og Dansk Jernbaneforbund. Alt efter størrelse har de ni forbund et antal medlemmer i Centralledelsen, som består af 48 forbundsvalgte medlemmer.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?