Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Industriens ansatte stemmer ja til overenskomster

De ansatte i industrien har med et markant flertal på 65,2 procent stemt ja til industriens overenskomster, som skal gælde for de næste tre år. Resultatet indgår som en del af den samlede afstemning for omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som forligsmanden i dag offentliggjorde, og hvor det også samlet set blev et ja.

De ansatte i industrien har med et markant flertal på 65,2 procent stemt ja til industriens overenskomster, som skal gælde for de næste tre år. Resultatet indgår som en del af den samlede afstemning for omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som forligsmanden i dag offentliggjorde, og hvor det også samlet set blev et ja.

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst blev aftalt tilbage i februar og har siden lagt linjen for de øvrige overenskomster, som nu kan træde i kraft pr. 1. marts i år.

I industrien er overenskomsterne forhandlet af CO-industri på vegne af ni fagforbund og for i alt 230.000 lønmodtagere. Formanden for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen, glæder sig over den store opbakning.

- De nye treårige overenskomster afspejler de ønsker, som vi har modtaget fra medlemmerne. De kan hermed se frem til et markant uddannelsesløft, bedre vilkår for seniorer og børnefamilier samt flere penge til alle grupper. Derfor glæder jeg mig også over, at medlemmerne bakker op om resultatet, siger Claus Jensen.

CO-industris næstformand Mads Andersen og formand for 3F's industrigruppe, noterer også med tilfredshed opbakningen, men anerkender samtidig, at en del medlemmer har valgt at stemme nej.

- Vi skal selvfølgelig tage deres afgørelse alvorligt og imødegå de bekymringer, som har været rejst i forbindelse med afstemningen. Her har vi fortsat et arbejde med at forklare, hvordan overenskomsternes nye bestemmelser kommer til at virke i praksis for at imødegå de spørgsmål, der har været rejst, siger Mads Andersen, som samtidig glæder sig over, at mange flere medlemmer end sidst har stemt om deres nye overenskomster. Stemmeprocenten i 2014 var 42,9 på industriområdet og er denne gang 55,7 procent.

- Jeg tror, at det har haft en positiv betydning for resultatet, at fagforbund, lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter har ydet en kæmpe indsats for at få medlemmer og kolleger til at stemme om overenskomsterne, siger Mads Andersen.

 

Sådan stemte industrien:

Forbund

Antal stemme-berettigede Antal stemmer Antal afgivne stemmer i % Antal afgivne ja-stemmer Ja-stemmer i % Antal afgivne nej-stemmer Nej-stemmer i % Antal blanke eller ugyldige stemmer Blanke eller ugyldige stemmer i %

Dansk Metal

72.084 41.971 58,2 29.876 71,2 12.072 28,8 23 0,1
3F 62.312 33.031 53,0 16.244 49,2 16.787 50,8 0 0,0
HK 20.694 11.767 56,9 10.251 87,1 1.516 12,9 0 0,0
HK Handel 506 218 43,1 173 79,4 45 20,6 0 0,0
Teknisk Landsforbund 5.450 2.478 45,5 2.152 86,8 326 13,2 0 0,0
Dansk El-Forbund 4.557 2.917 64,0 1.633 56,0 1.284 44,0 0 0,0
Blik & Rør 600 293 48,8 151 51,5 142 48,5 0 0,0
Malerforbundet 78 48 61,5 15 31,3 33 68,8 0 0,0
Serviceforbundet 53 13 24,5 8 61,5 5 38,5 0 0,0
Dansk Jernbaneforbund 225 70 31,1 26 37,1 44 62,9 0 0,0
Total 166.559 92.806 55,7 60.529 65,2 32.254 34,8 23 0,0

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?