Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Få styr på din tavshedspligt

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem får du mange informationer om virksomhedens ve og vel, og det kan være en svær balancegang at finde ud af, hvornår tavshedspligten træder i kraft. På CO-industris Topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i 2022 bliver der sat fokus på tavshedspligten.

Tavshedspligt i bestyrelsen er et kontroversielt emne, for hvor meget tavshed kan et bestyrelsesmedlem pålægges?

Der foregår naturligvis noget i en bestyrelse, som ikke bør røbes. Drøftelser om langsigtede strategier, fremtidige fusioner, salg og opkøb, børsnoteringer og investeringer er ikke emner, som selskabet har interesse i, at offentligheden kender til, før tiden er moden. 

I de mest graverende tilfælde er oplysninger, der er sivet for tidligt ud fra bestyrelsesmøder, blevet misbrugt til økonomisk kriminalitet, og i andre kan man risikere at blotte sin forhandlingsposition overfor leverandører, kunder eller andre samarbejdspartnere.

Det er derfor vigtigt, at du som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem ved, hvornår du har pligt til at være tavs om oplysninger, som du får gennem dit hverv som bestyrelsesmedlem.

De mest grundlæggende retningslinjer er:

 

HVEM OMFATTER TAVSHEDSPLIGTEN?

Selskabslovens §132 fastlægger, at medlemmer af bestyrelsen og tilsynsrådet, direktører, vurderingsmænd og granskningsmænd samt disses medhjælpere og suppleanter er underlagt tavshedspligt. Kort sagt: Alle er omfattet af tavshedspligt – og deres tavshedspligt er den samme. Den er ikke mere eller mindre udstrakt for en formand end for et almindeligt medlem af bestyrelsen.

 

HVILKE OPLYSNINGER ER OMFATTET AF TAVSHEDSPLIGT?

Der findes ikke en generel definition i selskabsloven, som beskriver, hvilke emner der er underlagt tavshedspligt. Det gælder dog, at det er oplysninger, du har modtaget i forbindelse med udøvelsen af dit hverv. Det er derfor op til dig som bestyrelsesmedlem at foretage en konkret vurdering af, om en oplysning kan videreformidles. Det kan være en vanskelig balancegang.

CO-industri anbefaler, at bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer beslutning om, hvad der er fortroligt, samt hvor længe fortroligheden varer. Alternativt kan man fastsætte generelle rammer for tavshedspligt i en forretningsorden.

Hvis selskabet er børsnoteret, omfatter tavshedspligten naturligvis også oplysninger, der kan påvirke aktiens kurs.

 

BYRDEN FOR DET MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEM

Der kan være tilfælde, hvor du som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem får oplysninger, der kan virke belastende på et personligt niveau. Det kan være planer om nedskæringer og lukninger af afdelinger og produktionsenheder, der har betydning for gode kollegaers jobsituation.

I sådanne tilfælde anbefaler CO-industri, at du lægger pres på ledelsen, så det tilkendegives, hvornår de berørte kollegaer bliver informeret. Hvis der er tale om en meget stor beslutning, kan du anmode ledelsen om at indkalde til et ekstraordinært SU, eller at emnet som minimum bliver berørt på førstkommende SU.

 

ER DU BLEVET INTERESSERET I AT VIDE MERE OM TAVSHEDSPLIGT?

Sæt kryds i kalenderen den 9. marts 2022, hvor CO-industri holder topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på konferencecentret Severin i Middelfart. Her får vi besøg af advokat Martin Lavesen, som vil gennemgå tavshedspligt og fortrolighed i bestyrelseslokale.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?