Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Godt med ekstra øjne

Hosta Industries har styr på arbejdsmiljøet. Alligevel tog virksomheden imod tilbuddet om besøg af BFA’s arbejdsmiljøkonsulenter – og fandt nogle hjørner, der kunne forbedres.

Hosta Industries har en ISO 45001 arbejdsmiljøcertificering og en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Alligevel valgte virksomheden at takke ja til besøg af BFA’s arbejdsmiljøkonsulenter tidligere på året.

Hosta Industries A/S

Hosta Industries blev etableret i 1973 af Orla Mosevang.

Hosta Industries råder nu over 15.000 m2 produktionslokaler i industrikvarteret i Hjallerup i Nordjylland.

Virksomheden ejes og drives i dag af Christian Mosevang.

Virksomheden arbejder med stålbearbejdning herunder laserskæring, kantbukning, svejsning, CNC-bearbejdning, rørskæring og meget mere.

Hosta Industries

Besøget er gratis, og virksomheden behøver ikke forberede noget. Et besøg koster kun et par timer af en arbejdsdag og en kop kaffe.

”Vi blev hurtigt enige om, at det var en god idé at åbne dørene for sådan et besøg. Det er altid godt med nogle ekstra øjne på tingene. Når man går her til daglig, kan man godt komme til at overse noget, som egentlig godt kan forbedres,” fortæller QHSE-specialist Peder Marlo, der tog imod konsulenterne fra BFA Industri sammen med arbejdsmiljørepræsentant Jesper Larsen.

 

HØJE KRAV FRA KUNDER

Virksomheden med omkring 65 ansatte i Hjallerup er leverandør til Toyota, hvor der bliver stillet store krav til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, som Hosta Industries blandt andet dokumenterer gennem sine ISO-certificeringer 9001, 14001 og i arbejdsmiljøsammenhæng 45001.

”Så vi er vant til at blive kigget efter i sømmene, når Norsk Veritas kommer på audit. Her har vi for eksempel fået anbefalet, at vi skulle sætte endnu flere nødudgang-skilte op, så man kunne se et skilt, uanset i hvilket lille hjørne af virksomheden man befandt sig. Vi opfyldte kravene til fulde, men det er et eksempel på, at vi forsøger at komme ud i alle hjørner,” siger Peder Marlo.

Med den grundighed kunne man forvente, at der ikke ville være noget at forbedre i de to arbejdsmiljøkonsulenter fra BFA Industris øjne, Christina Pedersen fra DI og Henrik Guldberg fra CO-industri.

”De kommer jo med erfaring og specialviden fra andre industrivirksomheder, så de ser noget, som vi måske ikke er opmærksomme på, eller hvor der er kommet nye regler, som vi ikke har nået at få kendskab til,” siger Jesper Larsen.

 

HURTIG HANDLING

Den fælles rundering med arbejdsmiljøkonsulenterne har resulteret i, at en bænksliber bliver erstattet. De har indkøbt en vakuumløfter til glideplader, og så er de i gang med at undersøge krav til Atex-områder og udluftning omkring truckladestationer, hvor de vil trække på de lokale brandmyndigheder.

Langt de fleste forbedringer satte Peder Marlo og Jesper Larsen i gang med det samme. De øvrige med markeringer af intern færdsel og psykisk beredskabsplan indgår i deres fremtidige arbejde, hvor de også planlægger forbedringer af ergonomien. De har allerede undersøgt muligheden for at købe exoskeletter, men har fundet ud af, at de hellere vil gå i retning af yderligere automatisering og rotation.

Sådan foregår et besøg

Der findes ikke en færdig skabelon for et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne. Aftalen indgås mellem konsulenterne og den enkelte virksomhed. Men typisk vil et besøg foregå på følgende måde:

  • Kort introduktion.
  • Rundering på virksomheden.
  • Opsamling og drøftelse af runderingen med forslag til videre forløb og udlevering af relevante pjecer og andre materialer.
  • Telefonisk opfølgning.

Ved besøget er såvel ledelses- som medarbejdersiden repræsenteret.

Varigheden af besøget varierer blandt andet på baggrund af virksomhedens størrelse og antallet af emner, der drøftes. Som udgangspunkt er der sat et par timer af.

 

ÅBEN OG UFORMEL SPARRING

Det er Jesper Larsens vurdering, at det ikke har kostet dem hverken meget ekstra tid eller noget særligt økonomisk at tage imod anbefalingerne fra arbejdsmiljøkonsulenterne. Og forberedelser var der ikke behov for:

”Peder og jeg fandt frem til et par spørgsmål, som vi ville omkring på vores møde med konsulenterne, men det var også det. Vi skulle jo sådan set bare åbne dørene og vise tingene, som de er. Og som de to konsulenter sagde, så var de ikke kommet for at slå os oven i hovedet, men for at komme med forslag,” siger Jesper Larsen og bliver suppleret af Peder Marlo:

”Det er en god sparring. Vi skal ikke leve op til nogen krav ved besøget som med Arbejdstilsynet og vores auditering. Så dialogen bliver mere åben og uformel, hvor det handler om at afsøge muligheder og udvikling. Så jeg kan kun anbefale andre at tage imod arbejdsmiljøkonsulenterne fra BFA.”

Få besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne

Som udgangspunkt vil udvalgte virksomheder blive kontaktet og tilbudt et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne, men interesserede virksomheder er også velkomne til at kontakte DI og aftale et besøg. Virksomheder med lokaloverenskomster eller tiltrædelsesaftaler kan henvende sig via eget forbund eller til CO-industri.

Indsatsens fokus vil primært være rettet mod virksomheder med mindre end 75 ansatte, da disse virksomheder generelt har færre ressourcer afsat til en aktiv arbejdsmiljøindsats. Andre virksomheder kan dog også få besøg.

Læs mere her