Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Friske øjne på arbejdsmiljøet har afsløret et problem

Et besøg af CO-industris og DI’s gratis arbejdsmiljøkonsulenter har sat fokus på KH Maskinfabriks udfordringer med at finde tid til at lave det arbejdsmiljøarbejde, som både ledelse og arbejdsmiljørepræsentant gerne vil.

Hos KH Maskinfabrik i Rønne er der styr på arbejdsmiljøet. De har aldrig fået et påbud fra Arbejdstilsynet, de har en ekstern arbejdsmiljøkonsulent tilknyttet, der er meget langt mellem arbejdsulykkerne, og hver fredag er arbejdsmiljøet på dagsordenen, når der bliver holdt møde med alle 32 medarbejdere.

Derfor irriterer det også både direktør Claus Duevang og arbejdsmiljørepræsentant Martin Mortensen, at CO-industri og DI’s arbejdsmiljøkonsulenter fandt indtil flere ting, som ikke levede op til arbejdsmiljøkravene, da de var på besøg hos stålspecialisten, der blandt andet producerer til flyindustrien og laver ladestandere.

Det var ikke graverende fejl, men små ting som skulle udbedres som for eksempel bedre afmærkning af nødstop, nogle eftersynsskilte, som hang på hovedet, et par manglende truckværn og en handleplan, som trængte til at blive opdateret.

EN TING MANGLER

Men besøget satte gang i nogle overvejelser om, hvorfor det er så svært for mindre virksomheder som deres at fastholde fokus på sikkerhed, så de løbende kan håndtere de forskellige små ting, som bør udbedres for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Og det svar, som står og blinker hos dem begge, er: tid.

I en travl hverdag, hvor alle løber stærkt, er det svært at få skabt gode rutiner, og det er meget nemt at udskyde sikkerhedsarbejdet, når det ikke er presserende. 

For kun fire år siden flyttede produktionen fra mindre og nedslidte lokaler til en funklende ny produktionshal, hvor de fik mulighed for at indrette værkstedet mere optimalt. Men siden er der kommet nye produkter til, og i værkstedet er de nu 23 medarbejdere mod tidligere fire. 

”Sagen er jo, at værkstedet bliver brugt. Vi flytter hele tiden rundt på nogle ting, og så sker det, at der opstår noget, som ikke er helt efter forskrifterne,” siger Martin Mortensen, som har været arbejdsmiljørepræsentant på KH Maskinfabrik i seks år.

Den analyse er Claus Duevang enig i.

”Vi indrettede jo værkstedet, så det stod snorlige, men vi har nok ikke været opmærksomme på, at når vi laver noget om i produktionen og flytter rundt på en maskine, så opstår der måske noget, som er uhensigtsmæssigt rent sikkerhedsmæssigt,” siger han.

 

FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Samtidig erkender han også, at det ikke altid er sikkerheden, der får den største opmærksomhed. For ham betyder det mere, at medarbejderne trives, så det er på det psykiske arbejdsmiljø han lægger sin opmærksomhed.

”Det skyldes også, at vi ikke har nogle grelle udfordringer. Vi lever op til, hvad der er krævet af os. Vi har aftalt, at vi en gang om måneden går en tur sammen og ser, om der er styr på det, men når man har tordnende travlt, så er det nemt at sige: ’Nej, vi har ikke tid’, og så går der en måned og en måned mere. Men så fanger vi heller ikke løbende de her små ting,” siger han.

KH Maskinfabrik har en ekstern arbejdsmiljøkonsulent tilknyttet, som et par gange om året hjælper den med at kigge arbejdsmiljøet efter i sømmene.

”Derfor undrer det mig også, at vi ikke har fanget de her ting, men jeg kan godt have en mistanke om, at vi efterhånden er blevet lidt immune over for, hvad vores egen konsulent siger,” siger Claus Duevang.

Få besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne

Som udgangspunkt vil udvalgte virksomheder blive kontaktet og tilbudt et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne, men interesserede virksomheder er også velkomne til at kontakte DI og aftale et besøg. Virksomheder med lokaloverenskomster eller tiltrædelsesaftaler kan henvende sig via eget forbund eller til CO-industri.

Indsatsens fokus vil primært være rettet mod virksomheder med mindre end 75 ansatte, da disse virksomheder generelt har færre ressourcer afsat til en aktiv arbejdsmiljøindsats. Andre virksomheder kan dog også få besøg.

Læs mere her

ORKER IKKE

Derfor er han også begejstret for besøget af CO-industri og DI’s arbejdsmiljøkonsulenter Steen Nielsen og Helle Niewald, selv om han i første omgang var meget skeptisk.

”Vi får mange henvendelser fra konsulentvirksomheder, der vil tilbyde os alt muligt, så jeg orkede det faktisk ikke. Men jeg sagde alligevel o.k. Og bagefter må jeg sige, at det er et fantastisk tilbud. De kom og så på os med helt friske øjne,” fortæller Claus Duevang.

Lige efter besøget tvivlede han på, at besøget ville flytte noget hos KH Maskinfabrik, men da han fik referatet fra DI’s konsulent Helle Niewald, skete der alligevel noget.

”Hun fulgte op og fik det nærmest til at blive en konkurrence med mig om at klemme små forbedringer ind mellem andre arbejdsopgaver. Samtidig var det superoverskueligt, fordi jeg fik en liste over de mangler, der var, og hvad der skulle gøres. Så var det bare at se på listen, når jeg havde et ledigt øjeblik,” fortæller han.

Claus Duevangs oprindelige plan var egentlig at klare tingene selv, men ret hurtigt blev Martin Mortensen også sat på forskellige opgaver. Sammen med sine kolleger har han blandt andet fundet en løsning på nogle støjproblemer, som konsulentbesøget afslørede.

”Løsningen var at bryde med nogle gamle vaner. Vi snakkede om det og blev mere opmærksomme på, hvordan støjen påvirkede vores kolleger, og så fandt vi en smartere måde at gøre det på,” fortæller han.

KPI'er i arbejdsmiljøet

Pjece nr.: 2023-008

Udgivelsesdato: 1-3-2023

Læs mere og bestil

 

FINDE KPI

Alle punkterne på arbejdsmiljøkonsulenternes liste er nu vinget af, men tilbage står stadig udfordringen med at få en fast rutine omkring sikkerhedsarbejdet, så det bliver prioriteret – også når der er voldsomt travlt.

De overvejer derfor at indføre et system med KPI, som virksomhedens værkfører skal stå for. Sammen med Martin Mortensen bliver det så hendes ansvar at sikre, at der bliver gennemført de nødvendige målinger.

”Det vil også betyde, at vi på vores fredagsmøder får noget meget håndfast at tale arbejdsmiljø ud fra,” påpeger Claus Duevang.

Martin Mortensen har tidligere arbejdet med sådanne målinger og mener, at det vil højne kvaliteten af deres arbejdsmiljø.

”Vi har faktisk allerede et redskab, der kan det, som vi har brug for. Og min erfaring er, at vi vil få mange gode informationer ud af det, hvis vi sætter måling af sikkerhed i system,” fastslår han.