Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Seks arbejdsmiljøkonsulenter rykker ud fra august

Fra august 2021 og to år frem sender BFA Industri seks arbejdsmiljøkonsulenter Danmark rundt for at hjælpe industriens virksomheder med at sikre et godt arbejdsmiljø.

900 virksomhedsbesøg og et væsentligt løft af arbejdsmiljøet. Det er målet for BFA Industri, når branchefællesskabet fra august 2021 sender seks arbejdsmiljøkonsulenter landet rundt over en periode på to år.

Hvert virksomhedsbesøg bliver tilrettelagt, så det er målrettet til den enkelte virksomhed og fokuserer på netop de forhold, som kan give et løft af arbejdsmiljøet på den pågældende virksomhed.

Besøgene tager afsæt i BFA Industris mange materialer, og formålet er at:

  • Inspirere og motivere til samarbejde om arbejdsmiljø
  • Udbrede kendskab til BFA Industris materialer om emneområderne
  • Hjælpe virksomhederne til at bringe materialerne i anvendelse
  • Hjælpe virksomhederne til afklaring om, hvorvidt de selv vil være i stand til at løse opgaven eller bør rekvirere ekstern assistance

Besøget skal således sætte virksomhederne i stand til at føre indsatsen videre. Fire til seks måneder efter besøget følger konsulenterne op på de igangsatte aktiviteter.

 

PARTSSAMARBEJDE

Arbejdsmiljøkonsulenterne vil også i mindre omfang kunne hentes ud til at holde oplæg på fyraftens- og netværksmøder.

Konsulenterne bliver ansat med tre i CO-industri, to i DI og en hos TEKNIQ Arbejdsgiverne. Ordningen kommer således til at fungere på samme måde som den succesfulde ordning med TekSam, hvor konsulenterne kommer ud parvis – en fra arbejdsgiverside og en fra lønmodtagerside.

Konsulenttjenesten er etableret med penge fra Beskæftigelsesministeriet som led i den nationale arbejdsmiljøindsats med afsæt i trepartsaftalen om et forbedret arbejdsmiljø frem mod 2030.

 

UDVALGTE BRANCHER

Indsatsen er rettet mod de brancher, som trepartsaftalen har udvalgt til en særlig indsats, og med fokus på specifikke arbejdsmiljøforhold. Inden for BFA Industris område drejer det sig om:

  • Arbejdsulykker inden for blandt andet fjerkræslagterier og fiskeindustri samt metal og maskiner
  • Kemisk arbejdsmiljø inden for nærings- og nydelsesmidler
  • Ergonomisk arbejdsmiljø inden for blandt andet fjerkræslagterier og fiskeindustri samt metal og maskiner
  • Psykisk arbejdsmiljø (ubalance i arbejdsopgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder) inden for installation og reparation af maskiner samt metal og maskiner

Fokus vil primært være rettet mod virksomheder med mindre end 75 ansatte, da disse virksomheder generelt har færre ressourcer afsat til en aktiv arbejdsmiljøindsats. Virksomheder med mere end 75 ansatte kan dog også få besøg.

Konsulenterne vil selv være opsøgende, men virksomhedernes arbejdsmiljøudvalg kan efter enighed også rette henvendelse. Besøget kan ikke bruges til at løse konflikter, da de hører til i det fagretlige system.

BFA Industri forventer, at mindst 60 procent af de besøgte virksomheder vil sætte aktiviteter i gang, der forbedrer arbejdsmiljøet.