Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Få gratis inspiration til arbejdsmiljøet

Tre konsulenter fra CO-industri er klar til at give din virksomhed et kærligt skub til at komme videre med at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Mød Christina, Steen og Henrik. De er CO-industris tre nye arbejdsmiljøkonsulenter, og sammen med tre kolleger fra arbejdsgiversiden er de klar til at tage på landevejene for at sprede lyst og inspiration til at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre på de danske industriarbejdspladser.

Og det er helt gratis for din virksomhed at få besøg af dem.

”Vi skal hjælpe virksomhederne med at sparke arbejdet med arbejdsmiljøet i gang eller give dem inspiration til at komme videre, hvis de er kørt lidt død i det. Vi vil spørge ind til deres arbejde, men vi kommer ikke med løftede pegefingre,” siger Christina Kracht.

Arbejdsmiljøkonsulenterne vil ved hvert møde tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed og fokusere på de forhold, som kan løfte arbejdsmiljøet i netop den virksomhed.

Mød de tre konsulenter

Steen Nielsen er uddannet klejnsmed og har været arbejdsmiljørepræsentant på en virksomhed, ligesom han har uddannelse inden for arbejdsmiljøledelse og miljøteknologi.

Henrik Guldberg er uddannet tømrer og har været arbejdsmiljørepræsentant i 15 år. Senest har han været ansat hos 3F Skagerak, hvor han blandt andet har arbejdet med at få valgt flere arbejdsmiljørepræsentanter.

Christina Kracht er uddannet politiassistent og inden for shipping. Hun har blandt andet været arbejdsmiljørepræsentant og arbejdet med at forbedre sikkerhedskulturen på skibe og rederier.

”Vi vil typisk tage udgangspunkt i deres APV og se på, hvordan de arbejder med de problematikker, der kan være. Og med udgangspunkt i det kan vi inspirere til, hvordan de selv kan arbejde videre med det, og – hvis det er nødvendigt – at hjælpe dem til at finde den rigtige form for ekstern rådgivning,” forklarer Steen Nielsen.

 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

De tre konsulenter og deres kolleger fra Dansk Industri og TEKNIQ Arbejdsgiverne tager udgangspunkt i BFA Industris omfattende pjecemateriale om, hvordan virksomhederne kan arbejde med forskellige emner inden for arbejdsmiljø. De kan derfor hjælpe virksomhederne med at finde det helt rigtige materiale, så de selv er i stand til at arbejde videre med forholdene.

”Vi er ikke procesrådgivere, men vi kan vise, hvilket spor virksomheden skal sætte ind i, og vi kan skubbe i den rigtige retning. Samtidig er det vigtigt at huske, at der er ingen forpligtelser forbundet med vores besøg. Vi kan ikke udskrive bøder, og det eneste vi koster, er tid,” siger Henrik Guldberg.

Som udgangspunkt vil udvalgte virksomheder blive kontaktet og tilbudt et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne, men interesserede virksomheder er også velkomne til at kontakte DI og aftale et besøg. Virksomheder med lokaloverenskomster eller tiltrædelsesaftaler kan henvende sig via eget forbund eller til CO-industri.

 

900 VIRKSOMHEDER

Flere informationer

Vil du vide mere eller ønsker besøg kontakt:

CO-industri
arbejdsmiljokosulent@co-industri.dk

DI
DI-arbejdsmiljo@DI.dk
(Skriv ”Konsulenttjeneste” i emnefeltet)

 

Du kan også læse mere om konsulenttjenesten på BFA Industris hjemmeside bfa-i.dk

Målet er, at konsulenterne i løbet af to år skal besøge 900 virksomheder. Ordningen kommer til at fungere på samme måde som den succesfulde ordning med TekSam, hvor konsulenterne kommer ud parvis – en fra arbejdsgiverside og en fra lønmodtagerside.

Konsulenttjenesten er etableret med penge fra Beskæftigelsesministeriet som led i den nationale arbejdsmiljøindsats med afsæt i trepartsaftalen om et forbedret arbejdsmiljø frem mod 2030. Indsatsen er rettet mod brancher, som er udvalgt til en særlig indsats. Inden for BFA Industris område drejer det sig om:

•    Arbejdsulykker inden for blandt andet fjerkræslagterier og fiskeindustri samt metal og maskiner
•    Kemisk arbejdsmiljø inden for nærings- og nydelsesmidler
•    Ergonomisk arbejdsmiljø inden for blandt andet fjerkræslagterier og fiskeindustri samt metal og maskiner
•    Psykisk arbejdsmiljø (ubalance i arbejdsopgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder) inden for installation og reparation af maskiner samt metal og maskiner

Indsatsens fokus vil primært være rettet mod virksomheder med mindre end 75 ansatte, da disse virksomheder generelt har færre ressourcer afsat til en aktiv arbejdsmiljøindsats. Andre virksomheder kan dog også få besøg.