Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Synlighed betyder noget

Jydsk Aluminium Industri i Herning har indført faste sikkerhedsrunderinger efter et besøg af BFA Industris konsulenter. Det har givet større synlighed og opmærksomhed på arbejdsmiljøarbejdet. Flere ansatte henvender sig nu også selv, hvis de mangler noget.

Man lægger simpelthen mærke til flere ting, når man går runderinger i andre afdelinger end ens egen. Og kollegerne har lettere ved at få bedt om nye sikkerhedshandsker, hvis det er ’en udefra’, der kommer forbi. Den erfaring har arbejdsmiljørepræsentanterne på Jydsk Aluminium Industri (JAI) gjort sig efter et lille år med faste sikkerhedsrunderinger.

Efter at to arbejdsmiljøkonsulenter fra BFA Industri kom forbi til en gennemgang af JAI’s arbejdsmiljø, har støberivirksomheden nemlig taget store skridt i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Før i tiden blev der nok gået en runde i ny og næ i den 24.000 kvadratmeter store produktion. Men ikke så systematisk som nu. I dag går arbejdsmiljørepræsentanterne på besøg i kollegernes afdelinger hver 2.-3. uge. Med sig har de et papirskema til at notere det, de måtte finde, og en mobil til at tage billeder med.

BILLEDDOKUMENTATION HJÆLPER TIL

Skemaet indeholder seks punkter og ekstra plads til det, der måtte falde uden for de faste punkter. Billeddokumentationen hjælper også til:

”Vi ser måske en kemidunk uden mærkat, men et par dage efter er den væk. Her er det godt med billeder. Det gør det nemmere at holde styr på, hvad vi har set, og øje med, om det er et generelt problem eller bare en enkelt svipser,” forklarer Finn Thomsen, bearbejdningsmedarbejder. Han er som tillidsrepræsentant (3F) og del af JAI’s arbejdsmiljøorganisation en af dem, der går runderinger.

Sådan kan et runderingsskema se ud

Her kan du se to eksempler på, hvordan JAI udfylder skemaer i forbindelse med deres sikkerheds- og miljørunderinger.

DER FØLGES OP

Efter en rundering går skema og billeddokumentation videre til quality manager (sikkerhedschef) Annette Husted. Hun tager punkterne med til de ugentlige tavlemøder med virksomhedens arbejdsledere for sammen at se på, om noget skal udbedres eller holdes øje med. Hun går også direkte til for eksempel virksomhedens vedligeholdsteam, hvis de har glemt noget i produktionen. Og kan noget fikses på stedet under selve runderingen, så bliver det selvfølgelig også det.

STØRRE SYNLIGHED OG OPMÆRKSOMHED
Der vil nok altid være en vis skepsis, når man begynder på noget nyt. Sådan har det også været på JAI, hvor mange har været ansat i 30-40 år. Men efterhånden kan de fleste godt se ideen med runderingerne.

”Nogen har måske oplevet, at der førhen ikke skete så meget. Men nu kan de jo se, at det ændrer sig. Vi har fået nyt udstyr, og vi kommer løbende forbi. Den der synlighed er vigtig. I dag er der flere, der selv kommer og hæver en finger for noget i arbejdsmiljøet. Samtidig er det også blevet lidt lettere at sige ’Pas nu på dine øjne’ og ’Få nu brugt den kran’, fordi det er derfor, vi er der,” siger Finn Thomsen.

Medarbejderne kommer også selv med forslag til løsninger på de udfordringer, de oplever. Og det er ofte løsninger, som er både brugbare og økonomisk mulige.

JYDSK ALUMINIUM INDUSTRI (JAI)

JAI er leverandør af støbegods i aluminium, teknisk viden og knowhow. Virksomheden er et højt automatiseret kokillestøberi, som støber og efterbehandler emner til produktionsvirksomheder inden for industrier som energi, pumper, robotter og maritime motorer. Støberiet blev grundlagt i 1945, har 260 medarbejdere og en eksportandel på 98 %.

KULTURFORSKEL PÅ SKIFTEHOLDENE

Jydsk Aluminium Industri er et af de største aluminium-kokillestøberier i Europa, og virksomheden leverer støbegods til kunder i hele verden. Produktionen foregår i treholdsskift, og man forsøger at lave runderinger i alle skift, for der kan være stor forskel på udfordringerne på skifteholdene, fortæller Finn Thomsen, som især har mange kolleger fra Vietnam og Polen.

Mens mange danske medarbejdere er på daghold, så er de udenlandske medarbejderne ofte på aften- og weekendholdene. Og her er der ofte nogle kulturforskelle, når det gælder arbejdsmiljø og sikkerhed, fortæller Annette Husted.

”I Danmark er vi flasket op med, at vi skal kunne bruge vores arme og ben hele livet. Det tænker mange af vores udenlandske folk ikke så meget på. Derfor kommer de også igennem et stort program om sikkerhed og beredskab, når de starter,” fortæller hun.

Få besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne

Som udgangspunkt vil udvalgte virksomheder blive kontaktet og tilbudt et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne, men interesserede virksomheder er også velkomne til at kontakte DI og aftale et besøg. Virksomheder med lokaloverenskomster eller tiltrædelsesaftaler kan henvende sig via eget forbund eller til CO-industri.

Indsatsens fokus vil primært være rettet mod virksomheder med mindre end 75 ansatte, da disse virksomheder generelt har færre ressourcer afsat til en aktiv arbejdsmiljøindsats. Andre virksomheder kan dog også få besøg.

Læs mere her

PRAKTISK TILGANG VIRKER

For JAI fungerer runderingerne, fordi de er lagt ind i nogle lavpraktiske rammer. At lavpraktisk er godt, fik virksomheden også bekræftet af BFA Industris konsulenter Henrik Guldberg (CO-industri) og Christina Pedersen (Dansk Industri).

Under deres besøg kommer de forbi en medarbejder, som har en kaffekop stående ved siden af sin filebænk. De løfter koppen. Der er helt rent under den. For det støv, der skulle have ligget der, er endt nede i kaffen. Det bliver til en god snak om, hvorfor mad og drikke ikke hører til i produktionen, og hvorfor kaffen skal drikkes med det samme, så produktionsstøvet ikke ender i koppen og dermed i kroppen. Og det er netop denne praktiske tilgang, JAI har været glade for ved konsulentbesøget:

”Henrik og Christina kendte helt tydeligt til den travle hverdag på en stor industrivirksomhed. De fokuserede på løsninger, der kan fungere i praksis. Det var rigtig rart. For vi ved godt, at vi ikke kan få det hele på én gang. Men vi kan tage fat de steder, hvor det gør mest gavn,” siger Annette Husted.

Sådan foregår et besøg

Der findes ikke en færdig skabelon for et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne. Aftalen indgås mellem konsulenterne og den enkelte virksomhed. Men typisk vil et besøg foregå på følgende måde:

  • Kort introduktion.
  • Rundering på virksomheden.
  • Opsamling og drøftelse af runderingen med forslag til videre forløb og udlevering af relevante pjecer og andre materialer.
  • Telefonisk opfølgning.

Ved besøget er såvel ledelses- som medarbejdersiden repræsenteret.

Varigheden af besøget varierer blandt andet på baggrund af virksomhedens størrelse og antallet af emner, der drøftes. Som udgangspunkt er der sat et par timer af.

Sikkerhedsrunderinger

Pjece nr.: 2015-018

Udgivelsesdato: 10-3-2015

Læs mere og bestil