Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

MAB’er tager ansvar for egne kompetencer

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer må i høj grad selv sikre, at de har de rette kompetencer til at varetage arbejdet i bestyrelsen, viser undersøgelse fra CO-industri.

Det burde være bestyrelsen, som sørger for, at alle medlemmer af bestyrelsen har de rette kompetencer til bestyrelsesarbejdet. Men ofte må de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer selv sørge for at skaffe sig den nødvendige viden til at kunne varetage arbejdet. Det viser en undersøgelse, som CO-industri har foretaget blandt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB).

I undersøgelsen kan kun ganske få erklære sig helt enige i udsagnet om, at ”bestyrelsen sørger for, at jeg har de rette kompetencer til bestyrelsesarbejdet”, mens 42 af undersøgelsens 98 deltagere siger, at de er helt eller delvist uenige i udsagnet.

”Det bekræfter, hvad vi sådan set godt vidste i forvejen, nemlig at det ikke i særlig høj grad er arbejdsgiverne, der tager ansvar for, at de medarbejdervalgte er ordentligt klædt på og kan arbejde effektivt. Det går gennem hele undersøgelsen, at dér, hvor de medarbejdervalgte selv kan gøre noget, der gør de det, og dér, hvor arbejdsgiverne er pålagt noget, der sker der alt for ofte ikke noget, hvilket naturligvis er utilfredsstillende,” siger Frederik Gjern Sørensen, konsulent i CO-industri, som fremlagde undersøgelsen på CO-industris Topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 2020 i marts.

 

FØRSTE BESTYRELSESMÅLING

Det er første gang, CO-industri foretager en måling af bestyrelsesmedlemmernes udfordringer. Fremover vil bestyrelsesmålingen blive foretaget årligt. Den skal danne grobund for en målrettet indsats for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Undersøgelsen tegner et lidt broget billede af, hvor meget MAB’erne føler, at bestyrelsen involverer dem i bestyrelsesarbejdet. Til gengæld oplever de fleste, at bestyrelsen interesserer sig for deres faglige viden fra virksomheden, der er stor respekt for de medarbejdervalgtes rettigheder, og langt de fleste synes, at de får et rimeligt svar, når de stiller et spørgsmål i bestyrelsen.

Samtidig viser undersøgelsen også, at de fleste har en god dialog med direktøren om bestyrelsesarbejdet.

”Jeg var meget bekymret, da netop den problematik fylder meget i min sagsbehandling, men det overordnede billede er tilfredsstillende. Der er dog 15, som er helt uenige. Det viser, at der er problemer nogle steder, hvor der overhovedet ikke er nogen dialog, men det tegner også et billede af, at det er forskellige virksomheder og forskelligt ledede virksomheder,” påpeger Frederik Gjern Sørensen.

På samme måde afliver undersøgelsen også en formodning om, at bestyrelsen træffer beslutninger bag om ryggen på de medarbejdervalgte.

”Det er jo positivt. Jeg får ofte opringninger om, at nu er virksomheden solgt, og MAB’erne har ikke hørt noget. Så vi må konstatere, at dem, der ringer ind, ikke tilhører de mange, men de få,” siger han.

 

AMBITIØSE MAB’ER

Kontakt CO-industri, hvis du har spørgsmål

I undersøgelsen giver de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udtryk for, at de generelt har godt styr på de kompetencer, som er krævet for at kunne levere en god indsats i bestyrelsen. Dog efterlyser de mere viden om regnskabsforståelse, bedre kendskab til deres lovmæssige krav, og så vil mange gerne være bedre til at stille kritiske spørgsmål og fremføre argumenter.

”Undersøgelsen viser, at der er noget for os i CO-industri at arbejde med. Det er fedt, at MAB’erne er ambitiøse. Allerede nu er vi ved at undersøge muligheden for at udvikle et kursus i regnskabsforståelse, og vi vil se på, hvordan vi fremover kan imødekomme de andre ønsker,” siger Frederik Gjern Sørensen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?