Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Oplæg til tættere nordisk samarbejde

Minister vil koordinere implementering af EU-direktiver med de andre nordiske lande.

TEKST: PETER ANDERSEN

Det bør være nemmere for virksomheder og lønmodtagere at operere på tværs af landegrænserne i Norden. Det mener Eva Kjer Hansen (V), som blandt andet er minister for nordisk samarbejde.

”Jeg vil foreslå mine nordiske kolleger, at vi som et forsøg udvælger fem-ti EU-direktiver for at gennemføre en fælles implementering. Som det er i dag, taler vi først sammen bagefter, og det rimer ikke med den erklærede ambition om, at vi vil være den bedst integrerede region i verden,” sagde hun på den konference, CO-industri og DI havde arrangeret som jubilæumsgave til Foreningen Norden.

Eva Kjer Hansen mødte op med et konkret eksempel på de besværligheder, en dansk virksomhed kan støde på, når den vil ind på det svenske marked.

Og så handler det altså også om at beskytte vores arbejdsmarkedsmodel her i Danmark

”Vi samarbejder med erhvervslivet i Danmark om at implementere EU-reglerne i Danmark – nu vil vi også gøre det på nordisk plan,” sagde hun.

Forslaget blev bifaldet af Claus Jensen. Ud over at være formand for CO-industri – og forbundsformand for Dansk Metal – er han formand for Industriansatte i Norden (IN), som tæller 1,1 millioner lønmodtagere. Han havde taget initiativ til konferencen og i øvrigt foranlediget, at der bliver holdt tilsvarende konferencer i Sverige og Finland.

 

DEN NORDISKE STEMME SKAL HØRES

”Det er vigtigt ikke at indføre lovgivning, der giver nye barrierer. En del af det arbejde, vi laver i IN, handler om at hjælpe medlemmer, der får problemer i forhold til grænseoverskridende arbejde,” sagde han.

Foreningen Norden

En tværpolitisk, kulturel forening, der blev stiftet i 1919 i skyggen af første verdenskrig for at styrke samarbejdet mellem de nordiske folk. Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og var blandt andet primus motor i det arbejde, der førte til den nordiske pasunion. I Danmark har foreningen godt 9.700 personer og flere end 200 organisationer i medlemskredsen.

Foreningen Norden

Selv om det internationale samarbejde i fagbevægelsen i dag er meget rettet mod EU, ser Claus Jensen stor værdi i at stå sammen i Norden.

”Det handler om, at den nordiske stemme bliver hørt i Europa og resten af verden. Og så handler det altså også om at beskytte vores arbejdsmarkedsmodel her i Danmark,” sagde han.

Formand for Foreningen Norden er det socialdemokratiske folketingsmedlem Mogens Jensen. Han mindede om, at de nordiske lande tilsammen udgør verdens 13. største økonomi. 

”Et lovbaseret arbejdsmarked vil ikke kunne løse udfordringerne på samme måde, som vi gør i dag. Vi skal og vil ikke skrotte det, vi har bygget op gennem mere end 100 år,” sagde han.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.