Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Så stiger fritvalgskontoen – og andre satser

1. marts 2024 stiger en rækker satser på industriens overenskomster som aftalt ved OK-fornyelsen i 2023.

Husk, at fritvalgskontoen stiger til ni procent den 1. marts 2024. Det kommer af overenskomstfornyelsen sidste år.

Fritvalgskontoen kan anvendes til:

 • Ferie, feriefridage, helligdage og overenskomstmæssige fridage
 • Seniorordning
 • Pensionsopsparing
 • Børneomsorgsdage
 • Fri på barns anden hele sygedag
 • Fri ved lægebesøg med barn
 • Udbetaling

Fritvalgskontoen er ikke den eneste sats, som stiger 1. marts 2024. Det gælder blandt andet også:

 • Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde (Industriens Overenskomst § 22)
  for voksne arbejdere: 136,15 kr.
  for arbejdere under 18 år: 78,40 kr.
 • Regulering af satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. (Industriens Overenskomst)
  Samtlige tillæg for overarbejde forhøjes med 3,0 procent.
  Samtlige tillæg for skiftehold og forskudt tid forhøjes med 3,5 procent.
 • Overenskomsternes elev-, lærlinge- og praktikantsatser (Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst)
  Samtlige betalingssatser forhøjes med 3,5 procent i gennemsnit.
 • Betalingssatser i speciel del (Industriens Overenskomst)
  Samtlige betalingssatser i ”Speciel del” forhøjes med 3,5 procent.

Bemærk, at satserne her er mindstebetalingssatser. Den endelige løn forhandler I på virksomheden.

Se alle satsstigningerne i overenskomsterne

Vær i øvrigt også opmærksom på, at der pr. 1. marts 2024 træder nye, forebyggende tiltag i kraft i forhold til natarbejde.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?