Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Sådan kan SU springe ud i den grønne omstilling

Samarbejdsudvalget kan bidrage til, at målene med grøn omstilling bliver en succesoplevelse for både arbejdsgivere og medarbejdere. TekSam giver gode råd og tilbyder inspiration til SU.

Samarbejdsudvalget skal involveres i virksomhedens grønne omstilling. Sådan lyder opfordringen fra CO-industri og DI.

Men hvordan gør SU lige det? Det kommer TekSam med en række gode bud på i en ny pjece, som blev lanceret på TekSams Årsdag i begyndelsen af oktober.

”I pjecen beskriver vi en dynamisk proces for, hvordan samarbejdsudvalget med succes kan arbejde med de forandringer, som den grønne omstilling medfører på en velovervejet og god måde. Vi håber, at pjecen kan give samarbejdsudvalgene lyst til at springe ud i det og skabe nogle grønne forandringer, som positivt involverer medarbejderne,” siger Dennis Jensen, områdeleder for samarbejdsområdet i CO-industri.

 

BEVAR TRIVSLEN

I pjecen ”Grøn omstilling i samarbejdsperspektiv” beskrives blandt andet, hvilke konkrete opgaver samarbejdsudvalget kan løse i forbindelse med den grønne omstilling. For grøn omstilling handler ikke blot om ny teknologi og automatik, det handler i lige så høj grad om involvering og uddannelse, hvis medarbejdernes trivsel skal bevares.

”For nyligt var jeg ude at undervise på TekSams TR-kursus. Der mødte jeg en tillidsrepræsentant, som går og vedligeholder virksomhedens dieseldrevne køretøjer. Virksomheden har som del af deres grønne omstilling besluttet, at diselkøretøjerne skal udfases og erstattes af eldrevne køretøjer. Det har jo en stor betydning for en del lidt ældre medarbejdere, som nu spekulerer på, om de skal med på den grønne rejse med en helt anden form for teknologi. Det, synes jeg, er et godt eksempel på en oplagt opgave at tage op i SU. For hvad gør vi med de medarbejdere, som måske har svært ved at komme med på den grønne rejse, hvilken betydning får det for dem?” siger Anders Just Andersen, underdirektør i DI.

Han og Dennis Jensen understreger, at det ikke nødvendigvis er SU, der skal komme med alle de gode ideer.  SU’s arbejde handler om at kigge på, hvordan virksomheden får sat en proces i gang, som sikrer, at alle gode ideer til at nedbringe forurening og CO2-udledning kommer frem i lyset, uanset om de er tænkt af en leder eller en medarbejder.

Samtidig har SU også en stor opgave med at holde fokus på trivslen gennem de forandringer, som kan komme i virksomheden. Trivsel kan blandt andet sikres ved medinddragelse og gennem uddannelse af medarbejderne, så de kan se sig selv i processen.

 

FEM TRIN

I fem trin viser pjecen, hvordan SU gennem en dynamisk proces kan understøtte gennemførelsen af grønne forandringer på en velovervejet og god måde, der involverer både ledelse og medarbejdere.

”Processen begynder med etableringen af et fælles afsæt. SU kan blandt andet se på, om udvalget overhovedet er klar til at arbejde med grøn omstilling, og hvor meget medlemmerne på forhånd ved om grøn omstilling. Desuden kan det være en god idé at afstemme ambitionsniveauet og se på, om der er enighed om vigtigheden af grøn omstilling i virksomheden,” siger Dennis Jensen.

Når det fælles afsæt er etableret, så handler det om at generere ideer til indsatsen, prioritere indsatsen og konkretisere de prioriterede forslag. Og endelig er det vigtig at følge op på indsatsen og evaluere den. Alt sammen emner, som pjecen mere uddybende guider SU igennem.

Pjecen kan downloades og bestilles fra CO-industris hjemmeside.

 

TEMADAG OG INSPIRATION FRA TEKSAM

TekSams konsulenter stiller sig til rådighed, hvis SU gerne vil have inspiration til at komme videre i den grønne retning. TekSam kan hjælpe med at stille de rigtige spørgsmål til opgaven og guide jer i den retning, som jeres virksomhed har brug for. TekSam kan også hjælpe jer med at bevare trivslen i virksomheden under forandringerne og råde jer til, hvordan I sikrer medarbejderne de rette kompetencer.

Desuden vil TekSam om kort tid invitere til tre temadage om grøn omstilling forskellige steder i landet. Her kan I møde eksperter og høre virksomheder fortælle om, hvordan de har grebet sagen an.

”Samtidig vil vi fortælle mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få de her strategier, som virksomheden har besluttet, sat i spil, så SU også tager ejerskab af det, og får det kommunikeret ud til medarbejderne,” siger Dennis Jensen.

De 400 samarbejdsudvalgsmedlemmer som deltog i TekSams Årsdag har allerede fået inspiration fra Siemens Gamesa og Rockwool til, hvordan de løbende arbejder med grønne tiltag, som nedbringer forurening og CO2-udledning.

På årsdagen har de også fået tips fra DI og Dansk Metal til, hvordan digitalisering kan understøtte den grønne omstilling, og hvad der kræves af eksempelvis uddannelse af medarbejderne, hvis det skal være en succes.

De har også fået gode råd om, hvor de kan hente økonomisk støtte til virksomhedens grønne eksport, og de er blevet klogere på, hvordan trivsel og medinddragelse er væsentlige positive faktorer for, at virksomheden kommer godt gennem de grønne forandringer.

Og endelig har de fået rørt lattermusklerne gevaldigt i et oplæg fra foredragsholder Karen-Marie Lillelund, som understregede den væsentlige betydning humor har for, at vi alle kan komme godt gennem forandringer, som både kan være trælse og krævende.

TekSam

TekSam er et samarbejdsorgan for Dansk Industri og CO-industri. Desuden indgår Fødevareforbundet NNF i samarbejdet. TekSam administrerer Samarbejdsaftalen, og hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg.

TekSams målsætning er at styrke det daglige samarbejde mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse til gavn for trivsel og produktivitet i virksomhederne.

TekSam kan hjælpe dit samarbejdsudvalg med:

 • At lave en trivselsundersøgelse
 • At styrke den sociale kapital
 • Inspiration og planlægning af kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning
 • Forebygge stress
 • At lave en mobbepolitik
 • At forebygge konflikter
 • Rolleafklaring
 • At udvikle personalepolitikker

 

TekSam står desuden bag:

 • TekSams Årsdag
 • Temamøder
 • Sporskifteprojektet
 • Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter
TekSam

VIL DU VIDE MERE?