Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Samarbejdskonsulenter har sat skub i Rolltech

Den nordjyske virksomhed Rolltech har flittigt brugt af TekSams gratis tilbud om konsulenthjælp. Det har givet bedre trivselsmålinger, et samarbejdsudvalg i dialog og udvikling samt et vedvarende fokus på lønsystemet.

Da Rolltech i Hjørring for to år siden skulle tage temperaturen på trivslen i virksomheden efter mange måneder med corona-afstand og håndsprit, var der enighed om en ting i samarbejdsudvalget:

Det system, som de tidligere havde brugt, fungerede ikke. Virksomheden fik ekstern hjælp til en del af trivselsundersøgelsen, men samarbejdsudvalget brugte meget tid på at lave spørgsmålene og bearbejde svarene.

Udvalget ville gerne have noget mere velafprøvet, hvor spørgsmålene var gennemtestede, så de var sikre på, at alle medarbejdere forstod spørgsmålene ens. Et system med en standard-tilbagelevering og mulighed for at sammenligne resultatet med andre virksomheder, der ligner deres.

 

GOD DIALOG

De kontaktede derfor CO-industri og Dansk Industris samarbejdsorgan TekSam og bad om hjælp.

Kort tid efter stod TekSams konsulenter ude i de store produktionshaller med højt til loftet og konstant kørende produktionslinjer, som i en jævn strøm former og farver varmekantsprofiler til termovinduer. Medarbejderne på både dag-, aften- og natholdet fik udleveret et skema med spørgsmålene, og TekSams konsulenter stod klar til at hjælpe med at udfylde skemaet, hvis der var brug for det.

”Vi synes, at der var en rigtig god dialog og opstart. Denne gang var der ingen af medarbejderne, der snakkede om, hvorfor de nu skulle bruge tid på sådan noget,” fortæller Søren Kjær Nielsen, fabrikschef på Rolltech.

”Det var en meget nemmere proces for os, og vi fik et bedre resultat, som vi kan arbejde videre med. TekSam gennemgik resultatet med samarbejdsudvalget, hvilket gav en rigtig god forståelse af, hvor vi skal reagere, og hvor vi ikke skal være så bekymrede,” fortsætter han.

 

MÅLER OP IMOD ANDRE VIRKSOMHEDER

TekSams trivselsundersøgelse er baseret på et gennemprøvet system udviklet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det giver mulighed for at sammenligne resultatet med virksomheder, der ligner ens egen og på sigt følge udviklingen i virksomhedens egne trivselsmålinger.

”Det viste sig, at vi faktisk har en meget fin trivsel i forhold til, hvordan det ser ud andre steder. Der er lidt brok, og så er der nogle ting, som vi kan rette op på,” siger Jacob Daubjerg Povlsen.

Han er forholdsvis ny tillidsrepræsentant for de 60 3F’ere i produktionen og har derfor ikke været med helt inde i maskinrummet ved de tidligere trivselsmålinger. Men han er ikke i tvivl om, at medarbejderne godt kan mærke, at der kommer mærkbare forandringer ud af trivselsundersøgelsens resultat.

Resultatet satte blandt andet fingeren på to ømme punkter: introduktion af nye medarbejdere og sammenholdet.

”Vi har fået mange nye medarbejdere, og så har vi jo haft næsten to corona-år, hvor det nærmest var forbudt at gå ind til kollegaen i nabohallen. Før undersøgelsen havde vi en mistanke om, at vi ikke var så tætte som i gamle dage. Det bekræftede undersøgelsen,” siger Søren Kjær Nielsen.

Der er nu udarbejdet en ny procedure for, hvordan nye medarbejdere bliver introduceret til virksomheden, og medarbejderne har været på ryste-sammen-tur i Rold Skov og løst opgaver sammen på tværs af afdelinger. Og en gang om måneden er der fællesspisning i kantinen, hvor virksomheden giver mad.

 

INSPIRATION TIL SU

Samarbejdet med TekSam slutter dog ikke der. Samarbejdsudvalget har nemlig også brugt TekSam til at få inspiration til, hvordan arbejdet i udvalget kan fornyes.

”Vi har fået ny tillidsrepræsentant, mens andre har siddet der i mange år, så vi synes, at det var oplagt at få TekSam til at fortælle, hvordan vi kan få det optimale ud af samarbejdsudvalget. Vi vil gerne have lidt mere dynamik og gang i dialogen,” fortæller Søren Kjær Nielsen.

Og det forslag var Jacob Daubjerg Povlsen helt med på.

”Efter det første SU-møde, jeg var med til, tænkte jeg, at det var lidt mærkeligt. Det var tydeligt, at arbejdet var kørt lidt fast i nogle rutiner. Og da TekSam på vores inspirationsdag fremlagde deres forslag til en ny struktur og samarbejdsform, kunne jeg se, at de andre nikkede anerkendende. Så der var klart behov for noget nyt, og jeg tror, at det bliver godt, når den nye struktur er på plads, og vi kan arbejde mere i dybden med de forskellige emner,” siger han.

Rolltech A/S

Rolltech A/S i Hjørring er en af verdens førende producenter af profiler til glasindustrien, som er lavet af specielt rustfrit stål, der mindsker varmeoverførsel og har en øget varmeisoleringsevne.

Der er 100 medarbejdere i virksomheden, heraf 60 i produktionen.

Rolltech A/S blev grundlagt i 1986 med det formål at producere aluminium og galvaniserede afstandsprofiler til termoglasindustrien.
Rolltech A/S er i dag ejet af Alu-Pro S.r.l. Italy, og virksomhedens profiler sælges i hele verden.

Rolltech

TekSams konsulenter fortalte blandt andet om, hvilke roller medlemmerne af samarbejdsudvalget har, hvordan de alle kan bidrage til arbejdet, og hvordan samarbejdsudvalgets arbejde kan organiseres i et årshjul, så de er sikre på at komme godt gennem de emner, som udvalget vælger at tage op.

”Vi har netop haft vores første SU-møde efter inspirationsdagen, og det var måske ikke helt anderledes, men jeg synes, at der var en mere åben dialog om tingene. Det er en proces, som tager tid. Men der er ingen tvivl om, at det her var ikke noget, som vi kunne have gjort selv. Vi skulle have inspiration udefra, ” siger Søren Kjær Nielsen.

Det er en tilgang, Jacob Daubjerg Povlsen er enig i.

”Vi kunne nok godt have lavet et årshjul selv, men de der ekstra ideer, som TekSam kommer med, ville vi mangle. Det kan være svært at kigge ud af boksen og gøre noget andet, end vi plejer,” siger han.
Samarbejdsudvalget har derfor aftalt, at de laver trivselsmålinger det ene år og får rusket lidt op i SU det andet år.

 

VEDHOLDENDE FOKUS PÅ LØNSYSTEM

Oven i det har Rolltech også brugt CO-industri og Dansk Industris lønkonsulenter til at hjælpe med at rette et kritisk blik på lønsystemet. De er ikke i mål endnu, men både Søren Kjær Nielsen og Jacob Daubjerg Povlsen er glade for den inspiration og kritiske tilgang, som lønkonsulenterne kommer med.

”De er gode til at lægge kortene på bordet og sige, hvad det koster for begge parter,” siger Jacob Daubjerg Povlsen og suppleres af Søren Kjær Nielsen:

”Selv om vi ikke er enige om justeringerne endnu, så er processen stadig god. Vi har en rigtig god dialog og forståelse af, at vi arbejder sammen om et dynamisk lønsystem, som vi hele tiden skal have fokus på.”

TekSam

TekSam er et samarbejdsorgan for Dansk Industri og CO-industri. Desuden indgår Fødevareforbundet NNF i samarbejdet. TekSam administrerer Samarbejdsaftalen, og hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg.

TekSams målsætning er at styrke det daglige samarbejde mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse til gavn for trivsel og produktivitet i virksomhederne.

TekSam kan hjælpe dit samarbejdsudvalg med:

 • At lave en trivselsundersøgelse
 • At styrke den sociale kapital
 • Inspiration og planlægning af kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning
 • Forebygge stress
 • At lave en mobbepolitik
 • At forebygge konflikter
 • Rolleafklaring
 • At udvikle personalepolitikker

 

TekSam står desuden bag:

 • TekSams Årsdag
 • Temamøder
 • Sporskifteprojektet
 • Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter
TekSam

VIL DU VIDE MERE?