Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Tillidsrepræsentant uden drejebog

Anette Lyng Ørskov er ny tillidsrepræsentant på en virksomhed, der aldrig tidligere har haft en på posten. Det kan godt være op ad bakke. Hun arbejder på at skabe en helt ny samarbejdskultur hos kollegerne og ledelsen.

For knap halvandet år siden blev Anette Lyng Ørskov tillidsrepræsentant på Dalbo A/S i Randbøl lidt uden for Billund.

Hun har ikke været tillidsrepræsentant før, og virksomheden har aldrig haft en tillidsrepræsentant. Det betyder, at der ikke er nogen erfaringer fra forgængeren at høste, at der ikke er nogen traditioner for fagligt arbejde at bygge videre på, at kollegerne ikke er vant til at have en talsperson til at tale deres sag, og at der ikke er nogen procedurer i samarbejdet med ledelsen, som kan videreføres.

Alt skal bygges op fra bunden.

”Der ligger ingen drejebog til mig,” som hun konstaterer.

Til gengæld har hun ledelsens opbakning. Faktisk var det produktionschefen, som spurgte, om hun ikke havde lyst til at blive tillidsrepræsentant. Han kunne nemlig godt se en fordel i at have en repræsentant fra medarbejderne, som ledelsen kan samarbejde med i forskellige situationer. Og da hendes 50 kolleger ingen indvendinger havde, så sprang hun til.

”Jeg vendte det selvfølgelig lige med manden derhjemme. Men jeg har det sådan, at man må gøre en indsats, når man bliver spurgt,” siger hun.

Hun har aldrig været faglig engageret – men hun har i 15 år været aktiv i den lokale gymnastikforening blandt andet som formand, og på Dalbo er hun netop trådt tilbage efter fire år som formand for personaleforeningen.

”Jeg er stadigvæk meget grøn, så jeg trækker på mine erfaringer fra foreningsarbejdet og holder mig meget til 3F og spørger dem til råds, hvis jeg er i tvivl om noget,” fortæller Anette Lyng Ørskov, der er ansat som kvalitetsmedarbejder på virksomheden.

 

NYSKABT SU

Hun håber, at hun som tillidsrepræsentant kan være med til at skabe et godt kollegialt samarbejde på virksomheden. En af de første ting, hun gjorde, var derfor sammen med økonomichefen og produktionschefen at lave en form for samarbejdsudvalg, som arbejder med at skabe gode arbejdsforhold på virksomheden, der producerer landbrugsmaskiner.

Lige nu er udvalgsarbejdet kørt lidt ud på et sidespor på grund af corona og omstruktureringer i virksomheden. Men ellers har de tre haft møde en gang om måneden, hvor de har drøftet både stort og småt. Tiden har været præget af en ujævn ordretilgang, så Anette Lyng Ørskov har både været med til at lave en aftale om 37 timers ekstra frihed, som kunne arbejdes af senere, og en aftale om arbejdsfordeling, som dog aldrig blev taget i brug. 

”Vi har også på SU-møderne talt om afskedigelser. Det, synes jeg, er svært, og jeg har virkelig skullet lære, at som tillidsrepræsentant, så er der nogle ting, som du må fortælle om, og andre ting, som du ikke må sige noget om,” fortæller hun.

 

AFSKEDIGELSER ER SVÆRT

I marts oplevede hun for første gang som tillidsrepræsentant, at der skulle afskediges 10 kolleger, og at det nu var hendes opgave at sikre, at de fik den fratrædelsesordning, som de havde ret til i henhold til overenskomsten.

Hun kan godt savne nogen at sparre med på virksomheden, men så trækker hun på de andre tillidsrepræsentanter fra sit grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter.
”Nogle gange er det jo det samme, som vi bøvler med, og så får vi nogle gode snakke. Vi har også en lukket facebookgruppe, hvor vi snakker sammen mellem kurserne. Det betyder meget at have sådan et netværk,” fastslår hun.

For at sikre dygtige medarbejdere i fremtiden vægter Dalbo A/S uddannelse af medarbejderne højt. Det er blandt andet besluttet, at alle medarbejdere skal på leankurser.
”Som i mange andre virksomheder har vi udenlandsk arbejdskraft. Halvdelen af mine kolleger er polakker. Det giver lidt sprogmæssige udfordringer, da ikke alle er lige gode til engelsk. Det er en dum barriere, og det gør det svært at kommunikere, når man har et budskab, som man skal have formidlet videre. Derfor kunne det være godt med undervisning i engelsk eller endnu bedre dansk,” siger hun.

 

SE HVAD JEG KAN

Anette Lyng Ørskov oplever, at en af de helt store hurdler i jobbet som ny tillidsrepræsentant er at vise, hvad hun kan.

”Jeg har et godt samarbejde med ledelsen, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at de brugte mig lidt mere i forhold til kollegerne. Hvis jeg havde noget mere at gøre med, så kunne jeg også være lidt mere proaktiv i forhold til kollegerne,” siger hun og peger på den aktuelle corona-situation som et oplagt samarbejdstema for tillidsrepræsentant og ledelse.

Kollegerne har nemlig ikke helt taget konceptet om en tillidsrepræsentant til sig. De er ikke vant til at have en, som de kan komme til med problemer.

Anette Lyng Ørskov kunne godt tænke sig, at flere af dem for eksempel ville bruge hende som bisidder ved sygesamtaler, eller hvis de har problemer i forhold til arbejdet.
”Grundkurserne har givet mig en større bevidsthed om, hvad jeg kan bruges til. Men vi er stadig i en læringsproces. Vi har jo aldrig haft sådan en som mig før, så alle skal lige finde ud af, hvad de kan bruge mig til,” siger hun.

Men selv om det kan være op ad bakke at finde sin platform som nybagt tillidsrepræsentant, så fortryder hun ikke, at hun sagde ja til hvervet.

”Den rejse, som vi er på, varer ikke bare et år eller to, men mange år, og jeg håber, at jeg må få lov til at være med nogle flere år. Der vil komme nogle bump på vejen, men vil man forbedre sig, så er man nødt til at tage de udfordringer, der kommer,” fastslår hun.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?