Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er et uddannelsestiltag, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Målet er at løfte kompetencerne i virksomhederne.

Kollegerne roser deres tillidsrepræsentant Susanne Christensen (i midten) for hendes store engagement for at få bragt mere uddannelse ind på deres arbejdsplads.

Aftalt uddannelse er et nyt uddannelsestiltag, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017. 

Målet er at løfte kompetencerne i virksomhederne. Det betyder, at der kan ydes økonomisk støtte til at give medarbejderne et generelt uddannelsesløft i form af eksempelvis dansk og matematik, ligesom ufaglærte kan løftes fra ufaglært til faglært, og faglærte kan løftes til videregående niveau.

Få hjælp til aftalt uddannelse

På jeres virksomhed kan I få hjælp til aftalt uddannelse. En erfaren uddannelseskonsulent er klar til at rykke ud og hjælpe jer igennem hele processen.

Find kontaktinfo på uddannelseskonsulenterne her

Under Aftalt uddannelse får du din sædvanlige løn. For EUV henvises dog til reglerne for voksenelever.
 
For at kunne få støtte til Aftalt uddannelse skal din virksomhed først lave en rammeaftale, der beskriver det uddannelsesløft, som I er enige om at gennemføre, og I skal udarbejde uddannelsesplaner for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen.

 

Overenskomsterne om aftalt uddannelse

Industriens Overenskomst § 44, stk. 4.

Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 4.

Organisationsaftaler: Industriens Kompetenceudviklingsfond punkt 11 samt protokollat; Kriterier m.v. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse, og protokollat; Støtte til kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse.

(Faktaboks oprettet i forhold til overenskomsterne 2017-2020)

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?