Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Hvordan er bestyrelsen ansvarsforsikret?

I de seneste år har der været flere sager, hvor kapitalejere har rejst erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmer. Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er det derfor klogt at interessere sig for, hvordan virksomhedens bestyrelse er forsikret.

I de seneste år har der været flere sager, hvor kapitalejere har rejst erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmer. Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er det derfor klogt at interessere sig for, hvordan virksomhedens bestyrelse er forsikret, hvis den ved udførelsen af sit hverv påfører selskabets kapitalejere, kreditorer eller tredjemand tab.

Det er vigtigt at have styr på, om forsikringen omfatter hele bestyrelsen? Om du skal have din egen personlige forsikring? Om der er særlige forhold for dig som medarbejdervalgt, som du skal være opmærksom på? Og ikke mindst er det godt at vide, hvad der sker, hvis slet ingen i bestyrelsen er forsikret?

 

DÆKKER IKKE ALT

Tidligere var det sådan, at det egentlig kun var nødvendigt for bestyrelsen, at ét af dens medlemmer var ansvarsforsikret. Hvis der blev rejst et krav mod bestyrelsen, kunne ansvaret ultimativt placeres hos det forsikrede medlem. I dag er det mere almindeligt, at bestyrelsen tegner en generel ansvarsforsikring, der dækker hele bestyrelsen.

Den type af forsikring dækker oftest ikke alt, hvad en bestyrelse teoretisk kunne foretage sig. Er der tale om overtrædelse af skattelovgivningen eller forsætlig skadeforvoldelse, dækker en normal ansvarsforsikring ikke.

Kontakt CO-industri, hvis du vil vide mere

For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gælder ligestillingsprincippet – man er ligestillet med dem, der er valgt på generalforsamlingen, i rettigheder og pligter. Det gør sig også gældende for ansvarsforsikringer. Hvis der findes en generel ansvarsforsikring, som dækker hele bestyrelsen, så er de medarbejdervalgte også omfattet af den.

Er du tvivl om, om bestyrelsen har en ansvarsforsikring, bør du straks tage kontakt til bestyrelsesformanden, for at få overblik over, hvordan I er forsikret. 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?