Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Lean

Lean er både en tænkemåde, en ledelseskultur og en omfattende værktøjskasse med konkrete forbedringsmetoder. CO-industris konsulenter kan hjælpe med lean.

Lean manufacturing – på dansk trimmet produktion eller lean (slank) produktion – er især udviklet af Toyota i Japan. Lean er både en tænkemåde, en ledelseskultur og en omfattende værktøjskasse med konkrete forbedringsmetoder.

Tænkningen har i de sidste 25 år spredt sig via bilindustrien til en lang række af verdens fremstillingsvirksomheder i alle størrelser. Især i de senere år er et meget stort antal virksomheder blevet interesseret i lean (undersøgelser viser, at over 60 procent af danske fremstillingsvirksomheder arbejder med lean i mere eller mindre grad), og lean-tænkning har spredt sig fra fabriksgulvet til produktudvikling og de administrative processer.

Den store udbredelse skyldes, at lean-tænkning og anvendelse af lean-værktøjerne giver fremragende, ja næsten dramatiske resultater, og ikke mindst, at der er udviklet mange konkrete og jordnære lean-værktøjer. Produktivitetsstigninger på 30 procent, reduktion i fejlrater på 50-75 procent, halvering af gennemløbstider og stærkt forøget arbejdsglæde og engagement er ikke unormalt. 

Lean manufacturing vil især sige:

 • fjerne alt spild, dvs. alle aktiviteter som bruger ressourcer uden at skabe værdi for kunden (overproduktion, omstillingstider, gennemløbstider, fejlproduktion, lagre, komplicerede forretningsgange, fejlinformation, forstyrrelser, ventetider, maskinstop etc.)
 • skabe flow i produktion uden stop eller afbrydelser
 • medarbejderinvolvering
 • ledelsesengagement
 • visualisering, herunder meget synlig mål- og resultatstyring. Synliggørelse af fejl er en forudsætning for at fjerne fejl
 • udpræget orden og renlighed
 • standardisering
 • forenkling
 • løbende forbedringer, stræb mod det perfekte

 

LEAN FILOSOFIEN

“Kunden er konge” – det er kundens ønsker til for eksempel leveringstidspunkt, der bliver styrende for, hvordan der prioriteres i processen.
Der produceres kun hvad der er behov for netop, når behovet er der og kun i den nødvendige mængde.

Produktionen indrettes og tilrettelægges således, at materialerne kan holdes i bevægelse hele tiden (~flow), så skal medarbejdere og udstyr nok blive udnyttet tilstrækkeligt.

 

LEAN TÆNKNING

 1. Identificer de værdiskabende aktiviteter – for kunden
 2. Kortlæg værdistrømmen og reducer ikke-værdiskabende aktiviteter
 3. Skab flow i værdistrømmen
 4. Indfør træk (Pull)
 5. Stræb efter det perfekte og gennemfør løbende forbedringer