Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Lean

Lean er både en tænkemåde, en ledelseskultur og en omfattende værktøjskasse med konkrete forbedringsmetoder. CO-industris konsulenter kan hjælpe med lean.

Lean manufacturing – på dansk trimmet produktion eller lean (slank) produktion – er især udviklet af Toyota i Japan. Lean er både en tænkemåde, en ledelseskultur og en omfattende værktøjskasse med konkrete forbedringsmetoder.

Tænkningen har i de sidste 25 år spredt sig via bilindustrien til en lang række af verdens fremstillingsvirksomheder i alle størrelser. Især i de senere år er et meget stort antal virksomheder blevet interesseret i lean (undersøgelser viser, at over 60 procent af danske fremstillingsvirksomheder arbejder med lean i mere eller mindre grad), og lean-tænkning har spredt sig fra fabriksgulvet til produktudvikling og de administrative processer.

Den store udbredelse skyldes, at lean-tænkning og anvendelse af lean-værktøjerne giver fremragende, ja næsten dramatiske resultater, og ikke mindst, at der er udviklet mange konkrete og jordnære lean-værktøjer. Produktivitetsstigninger på 30 procent, reduktion i fejlrater på 50-75 procent, halvering af gennemløbstider og stærkt forøget arbejdsglæde og engagement er ikke unormalt. 

Lean manufacturing vil især sige:

 • fjerne alt spild, dvs. alle aktiviteter som bruger ressourcer uden at skabe værdi for kunden (overproduktion, omstillingstider, gennemløbstider, fejlproduktion, lagre, komplicerede forretningsgange, fejlinformation, forstyrrelser, ventetider, maskinstop etc.)
 • skabe flow i produktion uden stop eller afbrydelser
 • medarbejderinvolvering
 • ledelsesengagement
 • visualisering, herunder meget synlig mål- og resultatstyring. Synliggørelse af fejl er en forudsætning for at fjerne fejl
 • udpræget orden og renlighed
 • standardisering
 • forenkling
 • løbende forbedringer, stræb mod det perfekte

 

LEAN FILOSOFIEN

“Kunden er konge” – det er kundens ønsker til for eksempel leveringstidspunkt, der bliver styrende for, hvordan der prioriteres i processen.
Der produceres kun hvad der er behov for netop, når behovet er der og kun i den nødvendige mængde.

Produktionen indrettes og tilrettelægges således, at materialerne kan holdes i bevægelse hele tiden (~flow), så skal medarbejdere og udstyr nok blive udnyttet tilstrækkeligt.

 

LEAN TÆNKNING

 1. Identificer de værdiskabende aktiviteter – for kunden
 2. Kortlæg værdistrømmen og reducer ikke-værdiskabende aktiviteter
 3. Skab flow i værdistrømmen
 4. Indfør træk (Pull)
 5. Stræb efter det perfekte og gennemfør løbende forbedringer

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.