Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Sådan bliver I repræsenteret i bestyrelsen

Medarbejdere har ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen eller tilsynsrådet i aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde.

Medarbejdere har i henhold til selskabsloven ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen eller tilsynsrådet i aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde. Der skal de sidste tre år i gennemsnit have været mindst 35 ansatte i virksomheden. Retten gælder i enkeltstående selskaber og i koncerner, herunder i moderselskabet.

Medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer svarende til halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen/tilsynsrådet, dog mindst to i enkeltstående selskaber og mindst tre i moderselskaber. Har bestyrelsen for eksempel seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, har medarbejderne ret til at vælge tre. 

 

Afstemning om repræsentation i bestyrelsen (ja/nej afstemning)

Er der ikke medarbejdervalgte i bestyrelsen, kan medarbejderne kræve en afstemning om at blive repræsenteret i bestyrelsen, hvis virksomheden lever op til kravene. Afstemningen kaldes en ja/nej afstemning.

Kravet kan fremsættes af:

  • flertallet af medarbejderrepræsentanterne i SU, eller 
  • af faglige klubber, der repræsenterer mindst 10 procent af medarbejderne, eller 
  • af 10 procent af medarbejderne.

 

Kravet fremsættes ved at sende et brev til virksomhedens bestyrelse. Bestyrelsen skal på første møde efter modtagelsen af anmodningen - dog senest 6 uger efter modtagelsen – sørge for, at der etableres et valgudvalg.

Valgudvalget skal gennemføre ja/nej afstemningen senest 4 uger efter, at valgudvalget er nedsat.

Hvis virksomheden er indforstået med, at der vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, kan ja/nej afstemningen springes over.

 

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Valget skal afholdes senest 6 måneder efter at ja/nej afstemningen er gennemført, hvis det er en ny ordning. Valgdatoen offentliggøres for medarbejderne mindst seks uger og højst 10 uger før valgdatoen.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

 

Valgudvalget

Når der skal vælges medarbejdere ind i selskabsbestyrelsen, er det valgudvalget, der planlægger valgprocessen. Valgudvalget består af repræsentanter for ledelsen og medarbejderrepræsentanter.

VIL DU VIDE MERE?