Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Sådan bliver I repræsenteret i bestyrelsen

Medarbejdere har ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen eller tilsynsrådet i aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde.

Medarbejdere har i henhold til selskabsloven ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen eller tilsynsrådet i aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde. Der skal de sidste tre år i gennemsnit have været mindst 35 ansatte i virksomheden. Retten gælder i enkeltstående selskaber og i koncerner, herunder i moderselskabet.

Medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer svarende til halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen/tilsynsrådet, dog mindst to i enkeltstående selskaber og mindst tre i moderselskaber. Har bestyrelsen for eksempel seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, har medarbejderne ret til at vælge tre. 

 

Afstemning om repræsentation i bestyrelsen (ja/nej afstemning)

Er der ikke medarbejdervalgte i bestyrelsen, kan medarbejderne kræve en afstemning om at blive repræsenteret i bestyrelsen, hvis virksomheden lever op til kravene. Afstemningen kaldes en ja/nej afstemning.

Kravet kan fremsættes af:

  • flertallet af medarbejderrepræsentanterne i SU, eller 
  • af faglige klubber, der repræsenterer mindst 10 procent af medarbejderne, eller 
  • af 10 procent af medarbejderne.

 

Kravet fremsættes ved at sende et brev til virksomhedens bestyrelse. Bestyrelsen skal på første møde efter modtagelsen af anmodningen - dog senest 6 uger efter modtagelsen – sørge for, at der etableres et valgudvalg.

Valgudvalget skal gennemføre ja/nej afstemningen senest 4 uger efter, at valgudvalget er nedsat.

Hvis virksomheden er indforstået med, at der vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, kan ja/nej afstemningen springes over.

 

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Valget skal afholdes senest 6 måneder efter at ja/nej afstemningen er gennemført, hvis det er en ny ordning. Valgdatoen offentliggøres for medarbejderne mindst seks uger og højst 10 uger før valgdatoen.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

 

Valgudvalget

Når der skal vælges medarbejdere ind i selskabsbestyrelsen, er det valgudvalget, der planlægger valgprocessen. Valgudvalget består af repræsentanter for ledelsen og medarbejderrepræsentanter.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?