Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Sådan er reglerne for medarbejderrepræsentation

Er du i tvivl, om hvad en ændring i bestyrelsen får af betydning for medarbejderrepræsentationen, eller om I har den rigtige medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, så finder du reglerne her.

Hvis du er i tvivl, om en ændring i bestyrelsen foregår korrekt, så kan du altid tjekke efter i vedtægterne.

Ifølge selskabslovens §28, skal vedtægterne – iblandt meget andet – indeholde oplysninger om ”kapitalselskabets ledelsesorganer, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur, jf. § 111, og i aktieselskaber oplysning om antallet eller mindste og højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan”.

Hvis du ikke kan finde vedtægterne, så bed bestyrelsesformanden om at få dem udleveret. Det er nødvendigt for at kunne underskrive et årsregnskab, at man kender selskabets regler og formål.

MEDARBEJDERNE HAR RETTIGHEDER

Antallet af medarbejderrepræsentanter i et selskabs bestyrelse afhænger af, hvor mange medlemmer af det øverste ledelsesorgan, der er valgt af andre end medarbejderne.

Medarbejderne har ret til at vælge et antal selskabsrepræsentanter og suppleanter svarende til halvdelen, dog mindst to, af det antal medlemmer af det øverste ledelsesorgan, der vælges af generalforsamlingen og af andre i henhold til selskabets vedtægter, jf. selskabslovens §140, stk. 1 og bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation § 10. Der skal rundes op, hvis beregningsreglen medfører, at der skal vælges et antal medarbejdere, der ikke udgør et helt tal.

Kontakt CO-industri, hvis du har spørgsmål

Som eksempel har medarbejderne ret til at vælge tre medarbejderrepræsentanter, hvis bestyrelsen i øvrigt består af fem medlemmer.

Du kan læse mere om vedtægter og vedtægtsændringer, samt hvordan antallet af selskabsrepræsentanter beregnes i ”Håndbog for medarbejderrepræsentanter”, hvor reglerne er opsummeret.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?