Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Alle ulykker gør os klogere

Positive mål og en fælles forpligtelse fremmer sikkerheden på arbejdspladsen, viser undersøgelse af Vision Zero-virksomheder. Metoden egner sig særligt til mindre arbejdspladser, mener forsker.

Alle arbejdsulykker kan forebygges. Det er tankegangen bag Vision Zero-strategien, hvor ledelse og medarbejdere sammen planlægger og forpligter sig til at skabe sikkerhed på arbejdspladsen gennem positive mål.

- Det handler mere om vision end om zero. For der er alt for stor fokus på nul ulykker. Vision Zero er en proces, ikke et mål. Det handler om at have en ambition om, hvordan man skaber sikkerhed på arbejdspladsen og på den måde også forebygger ulykker, siger Pete Kines, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har været med til at forske i 27 europæiske virksomheder, der arbejder med Vision Zero.

 

ARBEJDSMILJØ TÆNKT IND FRA START

Til forskel fra det traditionelle arbejdsmiljøarbejde, hvor det handler om at sikre, at arbejdspladsen følger loven, og hvor det kontrolleres, om reglerne bliver overholdt, så er arbejdsmiljøet i Vision Zero-virksomheder tænkt ind i allerede fra starten, når nye arbejdsprocesser bliver designet og planlagt.

- Frem for at tænke på, hvordan vi kan beskytte medarbejderne, så tænker Vision Zero-virksomhederne, hvordan de kan planlægge arbejdet, så farlige situationer slet ikke opstår, forklarer han.

Det betyder, at arbejdsmiljøet bliver en integreret del af virksomhedens forretning og arbejdsprocesser, som alle i virksomheden har ansvar for.

- Traditionelt har arbejdsmiljøet været en silo i virksomheden, hvor man har uddelegeret det til nogle få personer. Det betyder, at hverken medarbejdere eller ledelse har taget ejerskab af arbejdsmiljøet, men at det er parkeret i arbejdsmiljøorganisationen, siger Pete Kines.

I Vision Zero-virksomheder er der derfor fokus på, at alle ledere og medarbejdere har fået den rigtige træning, introduktion og instruktion til deres arbejdsopgaver.

- Det er vigtigt med en kvalificeret oplæring og opfølgning og ikke bare sidemandsoplæring, hvor vi tit ser, at dårlige vaner bliver givet videre, siger han.

Sker der en ulykke eller en nærved-ulykke i en Vision Zero-virksomhed, bliver der fulgt op på hændelsen, og der bliver evalueret, så arbejdspladsen kan lære af og vidensdele om hændelsen.

 

LEDELSENS TILGANG ER AFGØRENDE

 

Selv om en Vision Zero-strategi for arbejdsmiljøet kræver, at alle er engageret i arbejdet, så spiller ledelsens forpligtelse og engagement dog en helt central rolle for, at virksomheden vil lykkes med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, fastslår Pete Kines. For hvis ikke alle led i organisationen går helhjertet ind i projektet, vil det ikke lykkes.

Derfor mener han også, at Vision Zero er særligt velegnet til mindre virksomheder, hvor distancen mellem ejeren/lederen og medarbejderne er kort, og hvor der ikke er så stor fare for, at visionen drukner i bureaukrati på vej gennem organisationen.

- Her er det nemmere at kommunikere visionen og italesætte den i dagligdagen. På mindre virksomheder kan ledelsen let komme ud på fabriksgulvet for at snakke med folk og sørge for, at værdierne og visionen lever, siger han.

Samtidig peger han på, at Vision Zero ikke kræver store investeringer for at lykkes.

- Mindsettet skal flyttes fra, at arbejdsmiljø er noget man skal, til at det er noget, som virksomheden gerne vil – noget, som man vil investere i og integrere i forretningsplanen. Men kan man det og få skabt en kultur, der støtter Vision Zero, så er man godt på vej, fastslår Pete Kines.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.